PFAS – vår tids PCB

26 februari 1916 09:58

Regeringen måste snarast inleda arbetet med ett gruppförbud inom EU mot högflorerande ämnen i konsumentprodukter, skriver representanter för Svenskt Vatten, Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Varje dag säljs produkter med miljögifter som lagras i människors kroppar och i naturen. Det handlar om högfluorerade ämnen, PFAS. Över 3 000 olika PFAS finns i de produkter som vi använder i vår vardag.

De kan finnas i pizzakartonger, stekpannor, micropopcornpåsar, bullformar, tandtråd, bilvax, spolglans till diskmaskiner, impregnering till kläder och skor och i en rad andra produkter.

Anledningen till att de är så vanliga är att de är smuts-, fett- och vattenavvisande.

Många av dessa PFAS är giftiga, de kan påverka kroppens hormonsystem, orsaka cancer eller försämra förmågan att få barn. När produkterna som innehåller PFAS används, kastas eller tvättas når ämnena förr eller senare vattenmiljön, där de lagras i naturen. Nyligen publicerade Svenskt Vatten en studie som visar att vi dagligen får i oss dessa svårnedbrytbara miljögifter via de konsumentprodukter vi omger oss med, utan att ha en aning om det.

Miljöorganisationen Greenpeace publicerade i januari en studie där PFAS i friluftskläder undersöktes.

40 friluftsprodukter från elva stora friluftsmärken testades. I nio av tio av de testade produkterna återfanns dessa ämnen.

Handeln måste ta ansvar i större utsträckning. Vi vet att det redan idag finns fullgoda ersättningar för dessa miljögifter. Att märkningen av produkter är bristfällig, i kombination med att handlare ofta saknar kunskap om specifikt innehåll, hjälper inte utvecklingen framåt.

Även EU-kommissionen uppmanar i sin senaste forskningssammanfattning till att påbörja en utfasning av PFAS. Då lagstiftningen är ett långsamt verktyg behöver handeln gå före, för att rädda vår hälsa och miljö.

Den som handlar en produkt märkt med Svanen eller Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval kan vara säker på att det inte finns PFAS i den varan. Men det räcker inte. Detaljhandeln bör kunna ge en sådan service att det helt enkelt inte finns några produkter med PFAS att välja på. Det innebär att handeln måste ställa krav gentemot sina producenter.

Vår förhoppning är att dagligvaru- och detaljhandeln snabbt inleder utfasningen av PFAS i sortiment som riktas till konsumenter. Förebilder finns, H&M är redan klara och Adidas ska ha gjort det i 99 procent av sina produkter före 2018.

Vår önskan är att alla butiker ska vara fria från PFAS senast 2018.

Samtidigt måste regeringen snarast inleda arbetet med ett gruppförbud inom EU mot högflorerande ämnen i konsumentprodukter. Det kan i framtiden leda till sänkta nivåer av PFAS hos människor och miljön, på samma sätt som förbud mot PCB gjort att halten PCB i naturen stadigt har sjunkit.

Anna Linusson, vd Svenskt Vatten

Annika Jacobson, chef Greenpeace

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Ofarliga fluorider Inte i tandkräm

Fluorider som används i tandkräm och munvårdsprodukter tillhör inte denna grupp organiska fluorider och är därför inte miljöfarliga. Fluorider behövs i små mängder för att hålla god tandhälsa, men ska pga hälsoskäl inte överdoseras eller användas av små barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!