Två nya studentkårer i Uppsala

Uppsalas jurist- och ekonomistudenter kommer att representeras av egna studentkårer efter måndagens beslut i universitetets konsistorium.

22 februari 1916 14:03

Förutom de fyra kårer som finns sedan tidigare kommer från halvårsskiftet 2016 och tre år framåt två nya kårer att finnas, Juridiska föreningen i Uppsala som får ställning som studentkår vid juridiska fakulteten, och Föreningen Uppsalaekonomerna som blir studentkår vid företagsekonomiska och nationalekonomiska institutionerna.

Den största och äldsta kåren är Uppsala studentkår med drygt 17 000 medlemmar. Dessutom finns en Farmaceutisk studentkår vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala teknolog- och naturvetarkår vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Gotlands studentkår Rindi vid Campus Gotland.

För Uppsala studentkår betyder beslutet på måndagen att man tappar cirka 2000 möjliga medlemmar vid juridiska fakulteten och omkring 1900 vid de ekonomiska institutionerna.

Konsistoriets beslutade också att studenter som är studieregistrerade på Campus Gotland ska räknas in i Gotlands studentkår Rindis kårområde och inte till Uppsala universitet, även om de är distansstuderande. Det innebär att Uppsala studentkår mister ytterligare 1000 möjliga medlemmar.

Eva Åkesson, Uppsala universitets rektor, kommenterade konsistoriets enhälliga beslut:

– Det finns inte stort manöverutrymme när det gäller beslut om kårer, det vägledande är medlemsantalen. Därför beslutades att de ekonomisk-historiska och statistiska institutionerna blir kvar i Uppsala studentkår, och inte kommer att ingår i Föreningen Uppsalaekonomerna, sade Eva Åkesson.

Att splittringen i flera studentkårer skulle oroa rektor eller konsistoriet ville Eva Åkesson inte gå med på, däremot konstaterade hon att när det nu finns sex i stället för fyra studentkårer krävs det att de kan samarbeta kårerna emellan i universitetsgemensamma frågor:

– I ledningen kommer vi också att få se över de samverkansformer vi har så att det blir fortsatt goda möjligheter att träffas och diskutera aktuella frågor, sade Eva Åkesson.

Om Uppsala studentkår kommer att överklaga konsistoriets beslut blir en fråga för kårfullmäktige i mars att ta ställning till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!