Ansiktslyftning i Karlholm

Arbetet med att stenbelägga Kvarntorget i Karlholm har börjat.

19 september 2014 12:36

Arbetet påbörjades i torsdags och fortsätter i helgen. Det är i hög grad ett ideellt arbete och projektledningen hoppas att många Karlholmsbor ska komma och hjälpa till. En av dem som redan har hörsammat kallelsen och huggit i är 78-årige Sune Wahlström, före detta rörmokare och veteran i ortens fotbollslag. Han är egentligen inte stenläggare, men här gäller det att snygga till hemorten och då hjälper han gärna till. – Jag kan nästan allt inom bygge, säger han och dunkar dit de fyrkantiga stenarna med bestämda slag i snörräta rader.

Ett proffsföretag, det Uppsalabaserade Markona, har preparerat marken så att den sluttar åt ena hållet för vattenavrinningens skull. I den tvärsgående dimensionen ska stenarna ligga ivågrätt och Wahlström är noga.

Projektet heter Vändpunkten och är finansierat med EU-pengar. Det ideella arbetet ska motsvara kostnaderna för inköp av material och tjänster. Projektet leds av Leif Bäckström. – Här läggs grunden för kommersiella verksamheter, säger han och pekar mot kvarnbyggnaden där ett kafé kan öppna när stenbeläggningen är klar.

Lite längre bort ligger det gamla tvätteriet, liksom kvarnen inköpt av projektkollegan Per-Arne Juhlin, kanske för att hysa någon kommersiell verksamhet i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson