Tipsa familjeredaktionen!

19 december 2013 14:50

Vi vill gärna uppmärksamma människor i Uppland. Är du med i en förening, en bokklubb, har du tagit studenten, avslutat en annan utbildning, fått en utmärkelse eller gjort något annat intressant som du tror att vi kan ha intresse av att skriva om. Du kanske känner någon som fyller jämnt eller gjort något annat som borde uppmärksammas? Vi söker unga och gamla, kvinnor, män och hbtq-personer med olika yrkesbakgrund av både utländsk och inhemsk härkomst att intervjua. För att unt.se/familj och UNT:s familjesida ska spegla det samhälle vi lever i behöver vi ditt tips. De personer som vi skriver om i en större intervju kan vara din kollega, din granne eller din vän. Ring, skicka e-post eller skriv till Familj på adresserna ovan! Hör av dig!

ANNONSERA PÅ FAMILJ
Vill du annonsera på UNT Familj? Klicka HÄR.

FYLLER DU JÄMNT?
Tipsa UNT Familj, se adresser ovan!

SÅ SKRIVER DU MINNESORD
Minnesord över en avliden införs efter det att dödsfallet är allmänt känt. Texten ska vara saklig, ha uppgifter om den avlidnes hemort, ålder, närmaste anhörig och levnadshistoria. Detaljer rörande sjukdom eller andra privata fakta publiceras inte. Minnesordet får inte innehålla allmängiltiga sorgeformuleringar eller dikter och verser. Texten får inte heller rikta sig till den avlidne, inte skrivas i Du-form. Personen ska inte ha avlidit mer än två månader tidigare för att UNT ska publicera texten.
UNT publicerar inte fler än två minnesord över en avliden. Vi ser helst att minnesordet är skriven av en vän eller kollega, inte av nära anhöriga.
Texten får innehålla max 2 000 tecken inklusive blanksteg. Skicka gärna ett fotografi på den avlidne, så nytaget som möjligt. Minnesordet ska vara undertecknat med för-, efternamn och telefonnummer. Om flera personer står som skribenter bör en person stå som kontaktperson med telefonnummer. Skicka manus på e-post: familj@unt.se.
Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta i insända manus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!