Planerar bostäder i hamnen

Karlitfabrikens nye ägare har en vision om att skapa bostäder vid havet. Men gifter i marken kan bli ett problem.

14 september 2013 10:03

– Jag har en vision om att stänga fabriken mot havet och i stället skapa möjligheter till boende vid havet, säger Anders Högberg, fastighetsägaren som tidigare i år köpte Karlitfabriken på exekutiv auktion.
Högbergs plan är att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn och bygga bostäder intill kajen. Området är rensat från 1 200 kubikmeter skrot och skräp.

Anders Högberg har en lång rad byggprojekt bakom sig i Gävle, Älvkarleby, Uppsala och Stockholm. Bland annat bygger han just nu sex bostadsrätter ovanpå kafeet Storken vid Stora Torget i Uppsala. Han har på senare år byggt bostader och affärs- och industrilokaler för 230 miljoner kronor.
Högberg har även exploaterat Falludden, ett villaområde med 39 tomter med utsikt över Dalälven i Älvkarleby kommun. Fyra av tomterna är bebyggda med rätt luxuösa villor i en modernistisk stil med mycket rymd och ljus. Högberg har själv både ritat och byggt husen.

Och nu står hamnområdet vid Karlit på tur. Även här tänker sig Högberg en modernistisk byggnadsstil.
Men han har inte mycket tålamod med byråkrati. Han har därför lämnat ett förslag på exploateringsavtal med Tierps kommun som går ut på att han åtar sig arbete och kostnader i utbyte mot en snabb planprocess. Han vill börja bygga bostäderna redan till våren.

Hur ser då kommunen på Högbergs planer?
– Det är bra om hans planer kan förverkligas och vi kan stötta honom i processen. Men vi måste ta fram en ny detaljplan. Planprocessen tar normalt ett år. När det är större saker på gång kan vi försöka handlägga det snabbare. När Tierp Arena byggdes tog planprocessen bara ett halvår. Vi jobbar så snabbt vi kan, men det är inte säkert att det är tillräckligt snabbt för Högberg, säger den biträdande kommunchefen Per Jonsson.

En nöt att knäcka tillsammans med länsstyrelsen gäller hanteringen av den miljöfarliga deponin som finns inom fabriksområdet, dock en bra bit från både hamnen och de planerade bostäderna.
I stället för att undersöka deponin och börja gräva i den tycker Högberg att det vore både tidsbesparande och skonsammare mot miljön att göra en matematisk uträkning av hur mycket gifter som möjligen kan finnas kvar i marken – och därpå förmodligen dra slutsatsen att den lämpligaste lösningen är att täcka över deponin med jordmassor och låta högen beväxas.
– Jag har miljökonsulter som menar att det är bästa sättet. Men om miljöfarliga ämnen måste forslas bort får de ansvariga betala. Och det kan ta många år att hitta de verksamhetsutövare som är ansvariga för gifterna. Däremot kan jag ta kostnaden för att suga upp alla miljögifter som kan finnas på botten av hamnbassängen, säger Högberg.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!