De vill förbättra bilden av Tierp

Visst finns viljan till förändring och en tydlig vision. Den känslan vill den tillfälliga beredningen Bilden av Tierp förmedla.

14 november 2011 09:08

Gruppen med både partirepresentanter och andra engagerade medborgare har i uppdrag att ta var på och utveckla den positiva bilden av kommunen.

Vid ett möte i fredags träffade beredningen för första gången den konsult som ska hjälpa till med att utveckla varumärket Tierp. De fick en bred introduktion till området ”place branding”, att bygga platsvarumärken. Från en intresserad allmänhet kom också ett självklart förslag till hur Tierp ska synliggöras.
För det sistnämnda stod Hasse Braskered. Han är verksam på området kultur och friskvård och presenterade sig som deltidsboende i kommunen.
– I mina ögon finns ett platsvarumärke som syns överallt, sa han och syftade på det välkända brunnslocket med spridning över riket.
Och han upprepade det många sagt och tyckt förut:
– Det är väldigt lätt att åka förbi och när man väl kommer in från E 4 så känns det nästan som att åka bakvägen, fortsatte han och menade att lämpligt utformade stora brunnslock borde vara lämplig och tydlig platsmarkör vid infarterna.

Så konkreta idéer har beredningen själv ännu inte formulerat. Men dess vice ordförande Thilde Höök, hästföretagare och tv-kändis, håller med om att det finns många mindre smickrande bilder av Tierp och som hon själv delat under uppväxten i Uppsala.
– När jag flyttade till Månkarbo slog det mig att jag hamnat på fel sida kommungränsen, säger hon lite skämtsamt.
Sedan dess har hon ändrat uppfattning, talar väl om Tierps potential inte minst för hennes bransch, men efterlyser även hon roligare och tydligare infarter, liksom ordentliga satsningar nära stationsområdet med fantastiskt pendlarläge.

Beredningen har tagit hjälp av Per Ekman, konsult med platsutveckling som specialitet. Vid fredagsmötet berättade han bland annat om att platsen får allt större betydelse när unga väljer framtid och att platsbyggande måste vara äkta.
– Jag tror inte på att bygga fasader eller att bara paketera en turistprodukt. Varumärken är löften som man måste hålla, sa han.

Bra förutsättningar för att lyckas med platsbyggande är enligt Per Ekman bland annat att det ska vara angeläget, att man är lite djärv och att det finns entreprenörsanda. På frågan om sådant finns i Tierp svarade beredningens ordförande Stefan Wårdsäter (S):
– Ja vi ska haka på något som redan har startat, även om läget inte är katastrofalt.

Från och med början av den här veckan kommer det på kommunens hemsida att finnas länk till en enkät där kommuninvånarna kan lämna synpunkter på hur bilden av Tierp ska utvecklas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner