Vad är det som är demokrati?

Det är ägandets diktatur vi vill störta, och det ser vi som en demokratisering av samhället, skriver Lenita Åberg och Oliver Carlberg.

12 maj 2017 16:00

Liberala ungdomsförbundets Max Sjöberg skriver (unt.se/debatt 29/4) att "daltandet med kommunismen" måste stoppas och att allt fler ”odemokratiska krafter” växer fram.

Vad är det som är demokrati då?

Vi i RKU ser till skillnad från LUF ingen demokrati i att sluta upp bakom USA:s krigföring med dess krigsbrott i Irak som dödade över en halv miljon barn. Vi ser det inte som demokratiskt att utan svenska folkets stöd bjuda in USA till den största krigsövningen (Aurora 17) sedan kalla kriget. Vi ser inte de amerikanska missilerna som släpptes över Syrien som demokratiska.

Vi ser ingen demokrati i hur de stora ägarna kan flytta produktionen utomlands och slänga ut folk i arbetslöshet.

Vi ser inte en samhällsordning där storföretagen själva kan besluta om avskedanden, flyttad produktion och att dra ständig vinst på den absoluta majoritetens arbetskraft som demokratisk.

Baserat på vetskapen att riksdagens makt inte når ägandets makt, vill vi genom revolution utöka demokratin till att även gälla arbetsplatserna. Vi vill se en demokrati som gäller i bostadsföreningar, på arbetsplatser och inte enbart vid rösträtten.

Det är ägandets diktatur vi vill störta och det ser vi som en demokratisering av samhället.

Lenita Åberg och Oliver Carlberg, Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!