19 anledningar till tågstrul

7 januari 2013 09:52

Växelfel
Kan vara både elektriskt fel, att växeln inte går att lägga i rätt läge. Ibland måste den justeras manuellt i andra fall får en elektriker reparera. Växeln kan också skadas av ett tåg som haft felaktiga eller i sin tur skadade hjul. På vintern kan växlar frysa fast efter att det ramlat ner is. Då måste isen hackas bort för hand.

Ansvar: Trafikverket

Signalfel
En vanlig felkälla till förseningar, ibland även total stopp. Elektriska fel i signalsystemet som exempelvis gör att bommar inte går upp och ner som de ska. Dessa styrs från Trafikverkets driftledningscentral, krånglar det där och tågen inte får rätt signal får de inte köra.

Ansvar: Trafikverket

Vagnfel
När tåget på något sätt går sönder eller hänger sig. SJ har haft en del problem med sina dörrar. Ofta kan problemet lösas på plats med en viss följdförsening för tåget. Det har även skett rökutveckling på vissa tåg samt brand i två X2000-tåg under hösten.

Ansvar: Tågbolagen

Datorproblem/ledningscentral
Inte så vanligt men nästan allt Trafikverket gör ligger på olika servrar och datorstyrs. Går en server ner kan det bli problem i ställverk, signaler och så vidare. Det finns ett reservsystem, men det har inte alltid fungerat som det ska.

Ansvar: Trafikverket

Nedriven kontaktledning
Strömförsörjningen till tåget bryts för att ledningen har gått av. Ledningen kan ha varit skadad men det kan också ha varit ett tåg som rivit ner den. Men det är inte alltid det tåg som fastnar som har orsakat skadan. Det händer även att fåglar flyger in i kontaktledningar och så blir det kortslutning. Det kan bli en rätt allvarlig störning av en liten fågel.

Ansvar: Trafikverket, tågbolagen

Vagnbrist
Vagnar som är på underhåll eller reparation. Även nerklottrade tåg tas ur trafik för tvätt.

Ansvar: Tågbolagen

Elfel
Kan vara både signalfel och kontaktledningsfel. Strömavbrott som påverkar ställverket eller signalsystemet.

Ansvar: Trafikverket

Extremkyla
Kylan i sig är inga problem men när andra väderproblem kan ställa till med problem och risken ökar för stora störningar kan trafik ställas in för att undvika att strömlösa och iskalla tåg fastnar mitt ute i skogen.

Ansvar: Trafikverket, tågbolagen

Kabelbrand
Ganska ovanligt men det förekommer. Någon form av överbelastning eller kortslutning som orsakar brand. Ibland kan kortslutningen bero på mindre djur som tar sig in.

Ansvar: Trafikverket

Kopparstöld
Oftast stjäls jordledningar som leder till signalfel och kapad strömförsörjning. Kostar pengar och orsakar skador.

Ansvar: Trafikverket

Lövhalka (spårhalka)
Tack vare tågens tunna hjul är det rullat på spåren trots sin tyngd. Hjulen blir dock känsliga för utsläpp på spåren, som fett, och för löven som blir som såpa när de mosas.

Ansvar: Trafikverket

Olycka
Emellanåt sker det självmord, men det kan också vara personer som genar över spåren.

Ansvar: Trafikverket, tågbolagen

Personalbrist
Folk blir akut sjuka, försover sig eller fastnar på andra tåg på väg till ditt tåg. Den mänskliga faktorn helt enkelt.

Ansvar: Tågbolagen

Rälsbrott
Isolerskarvar kan gå sönder, vilket kan bero på gammal och sliten räls. Det kan också orsakas av skadade tåg.

Ansvar: Trafikverket

Solkurva
En utvidgning av rälsen vid rejäl värme. Ska inte kunna hända om rälsen är byggd bra och underhålls rätt, ändå sker flera varje sommar.

Ansvar: Trafikverket

Spårbrist
För många tåg på spår som är byggda för betydligt mindre trafik.

Ansvar: Trafikverket

Ställverksfel
Också ett slags elfel. Dessa sköter signaler och växlar.

Ansvar: Trafikverket

Tågmöte
På sträckor med enkelspår finns mötesstationer. Mötena är inplanerade men det räcker med att ett tåg är aningen sent för att det ska bli ståendes i väntan på ett passerande tåg.

Ansvar: Tågbolagen

Underhållsarbete
Byte av rälsbitar, servning av anläggningar. Arbetsmomenten kräver stor säkerhet måste tågen reducera hastigheten förbi området.

Ansvar: Trafikverket

Källa: SJ och Lennart Helsing på Trafikverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!