Moderaterna fick färre röster än i förra valet och tappade ett riksdagsmandat samtidigt som Sverigedemokraterna ökade och vann ett nytt. Socialdemokraterna gjorde ett rekorddålig val, men kan trots det få ett nytt riksdagsmandat från Uppsala län genom ett så kallat utjämningsmandat.

Det finns totalt 349 mandat i riksdagen, varav 310 är fasta mandat som fördelas över alla riksdagsvalkretsar i Sverige. De valkretar med ett högt antal röstberättigade har proportionellt fler fasta mandat. Resterande 39 riksdagsmandat är utjämningsmandat, som partierna tilldelas för att få en proportionell representation i riksdagen.

– Anta att ett parti får 94 fasta mandat av valkretsarna, men att de har rätt till totalt 101 mandat. Då finns det sju mandat kvar som partiet ska få, som kallas för utjämningsmandat, säger Abboud Ado, statistiker på Valmyndigheten.

Man använder ett jämförelsetal i varje valkrets för att avgöra vilka partier som ska få utjämningsmandaten, för att fördelningen ska bli så proportionell som möjligt. Jämförelsetalet får man fram genom att dela antalet röster från varje valkrets med 1,2. Det parti som får det högsta jämförelsetalet tilldelas då det första mandatet. Därefter delar man med det dubbla och sedan fortsätter det enligt samma princip tills alla mandat är utdelade.

– Finns det då sju mandat att fördela så är det de sju valkretsar med de högsta jämförelsetalen som får mandat. Uppsala län låg bland de som hade ett högt jämförelsetal för Socialdemokraterna. Men det är viktigt att komma ihåg att detta är det preliminära resultatet och det kan ändras, förklarar Abboud Ado.