Att satsa på vårdfrågorna i valrörelsen var för KD en lyckad strategi. Det säger Sverker Gustavsson, som är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

– Hon hade ett koncentrerat budskap i vårdfrågor, och det gick hem hos väljarna.

Sverker Gustavsson påpekar att större partier måste diskutera mer praktiskt hur olika förslag ska gå till i praktiken och hur förslagen ska finansieras, eftersom de vet att de sedan måste ta ansvar för det hela efteråt. Mindre partier har större friheter.

– Ebba Busch Thor fick det att låta som att det var gjort över en natt att lägga ner landstingen och att det bara var att prioritera för att få bort vårdköerna – hon behövde aldrig ta ställning till vad som skulle prioriteras bort. Hon gjorde det skickligt, hon är slagfärdig och kraftfull i sitt sätt att debattera.

Flera partiledare före henne har lyckats på liknande sätt. Sverker Gustavsson lyfter särskilt fram Bengt Westerberg, Lars Leijonborg och Gudrun Schyman som med enkla budskap lyckats lyfta sina partier – åtminstone tillfälligt – rejält i opinionen.

– Ebba Busch Thor sällar sig till den skaran. Hon är en slags Gudrun Schyman på högersidan, säger han.

Ebba Busch Thor har bytt debattstil. Det menar kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V), som under många år var verksam i Uppsalapolitiken tillsammans med Ebba Busch Thor.

– När Ebba var kommunalråd och under första tiden som partiledare såg man väldigt lite av personen Ebba i debatterna. Hon var distanserad och lite kylig och sådan är hon inte som person. Nu har hon plockat in mer av sin personlighet, vilket gjort hennes debatteknik varmare.

Men Ilona Szatmari Waldau menar att Ebba Busch Thor fortfarande har kvar en oärlig debattstil.

– I stället för att debattera utifrån vad motståndaren faktiskt tycker debatterar hon utifrån vad hon säger att de tycker.

Marlene Burwick (S), kommunalråd som liksom Ilona Szatmari Waldau nu lämnar Uppsalapolitiken för riksdagen, säger att det gällde att vara på tårna i debatter mot Ebba Busch Thor eftersom hon är så debattskicklig.

– Hennes debattstil påminner om de som kommer från ungdomsförbund, den är väldigt tydlig och svartvit och hon har ju ett ganska högt tonläge. Det tror jag går hem hos många. Sedan har hon det där som är svårt att sätta fingret på, en utstrålning som går genom rutan.

Marlene Burwick menar också att Ebba Busch Thor var strategiskt skicklig under valrörelsen.

– Hon var ju väldigt tydlig med att KD är avgörande för Alliansens fortlevnad, det kan säkert ha inneburit att hon lockade en del M-väljare och kanske också SD-väljare.