V vill stänga av Kungsgatan

Vänsterpartiet vill stänga av Kungsgatan i Uppsala för genomfartstrafik för att få ner luftföroreningarna i city. Samtidigt vill partiet få fler att åka kollektivt genom sänkta biljettpriser.

17 augusti 2010 21:16

Kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau höll i taktpinnen när Vänsterpartiet hade valupptakt på tisdagen. Jobb, skola, barnomsorg och kollektivtrafik var frågor som stod i fokus. Partiet vill öka personaltätheten i skolan.
– Det måste finnas mer personal som stöd kring lärarna. I dag har läraren nästan hela ansvaret för eleven. Det fungerar inte. Läraren är främst en pedagog och måste få tid att vara det, säger Ilona Szatmari Waldau.

Även inom förskolan vill partiet se en ökning av personalen. Dessutom ska föräldrar som är arbetslösa kunna få ha sina barn där 30 timmar i veckan. Men det kostar pengar så Vänsterpartiet vill införa reformen stegvis med ett första mål på 25 timmar.
– Vårdnadsbidraget vill vi avskaffa helt, säger Ilona Szatmari Waldau.

Förslaget att stänga av Kungsgatan för genomfartstrafik är kontroversiellt. I dag är halterna av hälsofarliga partiklar från trafiken höga på delar av gatan. Vänsterpartiet tror att en avstängning kommer att minska dem.
– Det ska kombineras med bättre kollaktivtrafik, sänkta biljettpriser och pendlarparkeringar i ytterområdena. De som vill åka genom stan får välja andra vägar som Tycho Hedéns väg.

Är det här ett förslag som ni diskuterat med övriga rödgröna partier?
– Nej, men jag tror det är ett realistiskt förslag för att få bättre miljö i stan. Parallellt måste vi på allvar börja planera för spårvägar, säger Ilona Szatmari Waldau.

När det gäller arbetsmarknaden vill Vänsterpartiet skapa fler jobb inom vård, omsorg och skola. Hur många kan inte Ilona Szatmari Waldau säga. Nya jobb inom offentlig sektor kräver dock mer resurser.
– Mycket beror på hur stora stadsbidrag vi kan få efter valet. Blir de små så får vi lösa det genom skattehöjningar. Vi har satt ett tak vid 20 öre. Fler jobb inom kommunen skapar också fler jobb inom det privata näringslivet och minskar beroendet av socialbidrag som ökat kraftigt under den borgerliga alliansens tid vid makten.

Vänstern vill också öka byggandet, främst av hyresrätter. Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem ska få ett direktiv om att bygga 500 lägenheter och 100 studentbostäder om året om partiet får bestämma. Utmanarrätten som Alliansen införde vid förra valet ska bort.
– Den skapar bara oro på jobbet för de kommunalt anställda. Trygghet är viktigt för oss, säger Ilona Szatmari Waldau.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström