S vill kapa köerna till förskolan

Mer personal i förskolan, färre socialbidragstagare och krafttag mot bostadsbristen. Det är några av Socialdemokraternas vallöften i Uppsala.
Socialdemokraterna i Uppsala kommun presenterade på torsdagen sitt valmanifest med rubriken ”Möjligheternas Uppsala”.

19 augusti 2010 13:13

Ett av de viktigaste vallöftena som Socialdemokraterna vill lyfta fram handlar om barnens uppväxt. Om man kommer till makten i Uppsala kommun lovar partiet att kapa köerna till förskolan, öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek.
– I dag går det 5,9 barn per anställd i förskolan, vår ambition är att det ska minska till 5,6 barn under nästa mandatperiod, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).
Socialdemokraterna vill också ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till 25 timmar i förskolan per vecka i stället för dagens 15.

Jobben är en annan viktig fråga för S. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten vill partiet erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i 9:an samt 1:an och 2:an på gymnasiet.
– Det är en dubblering jämfört med i dag, säger Marlene Burwick.
Hon beskriver Uppsala som en stad med stora klyftor och områden där upp till vart femte hushåll tvingas leva på socialbidrag. Socialdemokraternas mål är att minska andelen som har socialbidrag med en fjärdedel till år 2015. Något som framförallt ska ske med satsningar på nya, riktiga jobb.
– Det handlar om att kommunen som stor arbetsgivare ska anställa fler lärare, undersköterskor och andra grupper, säger kommunalrådskandidaten Ulrik Wärnsberg (S).

Men hur många nya arbetstillfällen det handlar om kan man inte säga.
Socialdemokraterna vill också ta krafttag mot den bostadsbrist som man menar är Uppsalas största utmaning. Därför utlovas 1 500 nya lägenheter och 100 nya studentlägenheter per år.
– Den skriande bostadsbristen är den verkliga flaskhalsen för Uppsalas utveckling. Vi ska ändra på det genom att ge tydliga direktiv till Uppsalahem, men också genom att driva en aktiv markpolitik där vi både köper mark själva och söker upp de byggherrar som redan har mark men inte bygger på den, säger Kommunalrådskandidaten Erik Pelling (S).

Socialdemokraterna vill också bygga minst ett nytt vårdboende per år, införa fri entré på kommunala museer, avskaffa vårdnadsbidraget och göra Uppsala till Sveriges tredje bästa idrottskommun. Däremot säger man nej till en civilflygplats på Ärna och till fler externa köpcentrum.
Ytterligare ett löfte är att Uppsala åter ska få spårvagnar.
– Vi borde kunna börja bygga ett spårvagnssystem inom fyra till fem år, säger Marlene Burwick.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!