Var tredje elev får huvudvärk i skolan

Huvudvärk kan vara ett ännu vanligare problem bland skolungdomar än vad man hittills trott.

10 februari 2012 01:30

Under en vanlig skolvecka har nära tre fjärdedelar av eleverna ont i huvudet åtminstone någon gång. Minst en elev i varje klass har svårare huvudvärk varje vecka.

Det visar resultaten av en i vissa avseenden unik studie bland elever i grundskolans årskurs 6 till 9 och gymnasiets årskurs 2 i Uppsala och Östhammar.
– Huvudvärk bland ungdomar är ett underskattat hälsoproblem. Det finns goda skäl att skolan aktivt erbjuder elever hjälp mot huvudvärk. Enkla psykologiska metoder med bland annat avslappningsövningar kan ha god effekt, säger Bo Larsson, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Regionsenter for barn och unges mentala helse i Trondheim, Norge.
I studien förde 477 elever under tre veckor en standardiserad huvudvärksdagbok. Fyra gånger per dag under tre veckor fick de i dagboken notera om de hade ont i huvudet och på en femgradig skala ange hur intensiva besvären var.

Dagbokssvaren visar att återkommande huvudvärk är mer regel än undantag bland skolungdomar. Under de tre veckorna var det bara var sjunde elev som aldrig rapporterade någon huvudvärk. Omvänt uppgav nästan var tredje elev dagligen eller nästan dagligen att han eller hon hade ont i huvudet.
– Vid de flesta tillfällena med huvudvärk angav eleverna dessbättre att besvären var milda. Sammantaget hade ändå fyra av tio elever mer intensiv huvudvärk minst en gång under de tre veckorna. Drygt fem procent hade svårare huvudvärk varje vecka, säger Bo Larsson.

Besvär med huvudvärk bland ungdomarna var vanligare i storstaden Uppsala än i småstaden Östhammar. På båda orterna hade flickorna mer och oftare ont i huvudet än vad pojkarna hade.
Studien kan inte ge svar på frågan om varför huvudvärk är så vanlig bland skolungdomar.
– Att rapporterna om huvudvärk var vanligast efter lunch och i slutet av veckan kan dock tala för att ackumulerad stress under skoldagen och veckan kan vara en orsak till besvären, säger Bo Larsson.

Flera tidigare undersökningar har visat att huvudvärk är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn, men ändå inte redovisat så höga siffror som i den nya studien. Finns det några skäl att tro mer på den nya än på tidigare gjorda studier?
– Ja, det tycker jag. Viktigaste skälet är att deltagarna i vår studie i dagboken fortlöpande rapporterat huvudvärksbesvär när de inträffat. I andra studier däremot har risken för minnesfel varit större eftersom deltagarna först i efterhand fått ange hur ofta de haft huvudvärk, säger Bo Larsson.

FAKTA

Snabb avslappning effektiv metod
Det finns metoder som kan hjälpa elever med ofta återkommande huvudvärk. Att lära ut en metod för att snabbt slappna av vid begynnande huvudvärk har i studier bland högstadie- och gymnasielever visats påtagligt minska besvären. Behandlingen kan också ges till elever i grupp av skolsköterska. Självhjälpsbehandling genom Internet prövas som ett sätt att nå en större grupp underbehandlade ungdomar med frekvent huvudvärk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross