Utredningen mot Lindberg blir hemlig

Polisutredningen mot Göran Lindberg blir till största delen hemlig, när åtalet väcks den 23 juni. Uppsalapolisen riktar kritik mot beskedet från åklagaren och vill ha så mycket öppenhet som möjligt i fallet.

15 juni 2010 06:42

Förundersökningen i Lindbergfallet, där brottsmisstankar, bevis och förhör finns samlade, omfattar mellan 2 000 och 2 500 sidor.
Nästan allt kommer att hemligstämplas av tillförordnade chefsåklagaren Håkan Roswall, när han lämnar in stämningsansökan till Södertörns tingsrätt den 23 juni.
– Det mesta blir sekretessbelagt. Brotten i brottsbalkens sjätte kapitel (sexualbrott, UNT:s anm) omfattas av sekretess. Den upphör inte bara för att jag väcker åtal, säger Håkan Roswall till UNT.
I utredningar om sexbrott hemligstämplas ofta namn på brottsoffer och särskilt känsliga uppgifter. Däremot är det mindre vanligt att hela innehållet sekretessbeläggs.

Hos polisen i Uppsala, där Göran Lindberg var högste chef under nio år, välkomnas inte åklagarens besked. Myndigheten anser att ryktesspridning och felaktiga uppgifter bäst hindras genom öppenhet i utredningen. Uppsalapolisen har nu skrivit till åklagaren med önskemål om så stor öppenhet som möjligt kring utredningen:
–  Allmänintresset är stort och det finns uppenbar risk för att spekulationerna drar igång om utredningen blir alltför hemlig. Vi tycker det är angeläget att åklagaren delger allmänheten så mycket som möjligt. Sedan ska man ha respekt för att vissa delar måste vara sekretessbelagda, för att skydda personer som utsatts för brott, säger Uppsalapolisens presstalesman Christer Nordström.

– För polismyndigheten i Uppsala är detta viktigt, eftersom utredningen också tittat på hans tid i Uppsala och de brottsmisstankar som dykt upp här.
Beslut att sekretessbelägga en förundersökning där åtal väckts ska prövas av tingsrätten när någon begär att få ta del av materialet. Rätten kan därefter besluta att sekretessen ska bestå eller att hela eller delar av utredningen ska vara offentlig.
Göran Lindberg kommer att åtalas på över 20 punkter. Misstankarna gäller koppleri, grov våldtäkt, våldtäkt samt sexköp. Hans försvarare, advokat Karl Harling, uppger för UNT att Lindberg erkänt brott mot sexköpslagen, men förnekar övriga misstankar. Under utredningen har misstankar om sexköp även riktats mot tre andra män, som väntas bli åtalade samtidigt med Lindberg. Det gäller en konsthandlare från Stockholm, en företagare från Södermanland samt en före detta ishockeyspelare från Stockholmstrakten. Samtliga är i 40–45-årsåldern. Håkan Roswall vill inte lämna några närmare kommentarer om innehållet i misstankarna mot trion.
Rättegången beräknas börja 29 juni och väntas pågå i minst tio dagar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist