UNT:s genusgrupp

Varför är det fler män än kvinnor som intervjuas och syns på bild i UNT? Speglar UNT verkligheten? I så fall: vilken verklighet?

27 april 2009 00:00
Genusgruppens syfte är att granska UNT ur genusperspektiv och att bidra till en mer jämställd tidning och webb. Vår självklara utgångspunkt är att kvinnor och män ska skildras på lika villkor i UNT, få lika stort utrymme och tas på samma allvar. I det arbetet har vi nått en bit på väg. Statistiken visar dock att män alltjämt dominerar i medierna, både generellt och i UNT. Delvis beror det på att det fortfarande är flest män som har maktpositioner i samhället. Men UNT ska inte enbart handla om dem som har makt, utan om människor på samhällets alla olika nivåer.

Att säga att UNT och andra medier i dagsläget "skildrar verkligheten" tål att diskuteras. Vi skildrar alltid en utvald del av verkligheten, och har möjlighet att förändra den delen i en annan riktning. Genusgruppen vill självklart göra en mindre könsstereotyp tidning och webb.

Nu intensifieras genusarbetet på UNT

Under vecka 17 hade redaktionen särskilt fokus på jämställdhet i diskussioner, planering och utvärdering och vecka 20 hade UNT som ambition att ha lika många kvinnor som män i tidningen och på webben. I bilder nådde vi nästan 50-50, men i text blev det 63 procent män och 37 procent kvinnor. Nya satsningar måste med andra ord göras till hösten.

Vi vill också gärna ha Din hjälp för att göra tidningen bättre. Kom med förslag, synpunkter och idéer på genusgruppen@unt.se.

Det kommer att hända att vi lyfter fram åsikter och svarar på dem i tidningen eller på unt.se. Berätta därför om du inte vill ha ditt namn publicerat.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!