Tystades efter kritik om platsbrist

När en av Akademiska sjukhusets läkare offentligt kritiserade platsbristen under julhelgen grep sjukhusledningen in. Läkaren tystades med motiveringen att bara chefsläkaren ska uttala sig när det råder platsbrist.

8 januari 2011 07:52

Läkarfacket är kritiskt och överväger att JO-anmäla hanteringen.

Det var läkaren Stefan Brandt som i media kritiserade sjukhusledningen för de överbeläggningar som varit under helgerna. Ett 50-tal vårdplatser fattades. Han beskrev en situation där personalen tvingats lägga patienter i skrubbar och korridorer. Han ansåg också att sjukhusledningen varit väl medveten om att situationen kunde bli svår den här julen, liksom under många andra julhelger, men ändå inte planerat för det.

Kort efter uttalandet krävde sjukhusledningen ett möte med Stefan Brandt. Därefter avbokade han en intervju som han skulle göra med UNT.
– Jag vill inte uttala mig i den här frågan längre, säger han.

Har sjukhusledningen förbjudit dig att tala?
– Inga kommentarer.

Senare under dagen kom sjukhusledningen ut med en egen version av situationen där uppgifterna om att patienter lagts i korridorer och skrubbar dementerades, och att det visst funnits en planering för julen men att vårdplasterna ändå inte räckt till.

Chefsläkare Ulf Hanson bekräftar att han haft ett samtal med Stefan Brandt men håller inte med om att sjukhusledningen har försökt tystat hans kritik.
–  Vi har bestämt att jag är sjukhusets talesman i frågor som rör överbeläggningar. Det har vi meddelat Stefan Brandt. Men det står honom fritt att säga vad han vill som privatperson.

Är inte det att betrakta som en munkvale. Hur ska han kunna avgöra när han kan prata?
– Det är upp till honom att avgöra.

Gick Stefan Brandt för långt i sin kritik av julhelgens överbeläggningar?
– Jag vill inte kommentera det. Vi har utsett en person som ska uttala sig om överbeläggningar och det är jag. Det är viktigt att vi får ut en korrekt bild och det fanns felaktigheter i det han sade.

Ska en anställd som uttalar sig i pressen kunna råka ut för repressalier?
– Vi ägnar oss inte åt repressalier. Men om det blir felaktigheter så måste vi påtala det. För oss är det viktigt att vara öppna och ha högt i tak.

Enligt den lagstadgade meddelarfriheten så har anställa inom offentlig sektor rätt att uttala sig om de anser att det finns missförhållanden. Det tycker Ulf Hanson också att Stefan Brandt ska få göra.

Anna Rask Andersen som är ordförande i Upplands allmänna läkarförening har inte hört talas om sjukhusledningen ”samtal” med Stefan Brandt men säger att det hela låter som ett allvarligt ingrepp i meddelarskyddet.
– Det här handlar ju om vår yttrandefrihet. Sjukhusledningen måste följa gällande lagar. Stämmer det här så måste vi pröva det lagligt. Vi kan komma att göra en JO-anmälan. Stefan Brandt är dessutom facklig representant och uttalar sig i en arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfråga. Det här är väldigt olustigt, säger hon.
Anna Rask Andersen berättar att hon själv varit utsatt för påtryckningar för uttalanden hon gjort. Senast i UNT när hon i samband med att en chef vid akuten avskedades sade att ”vi på senare år sett en ökad efterfrågan på lydiga marionetter vid chefsrekryteringar”.
– Då var de på mig. Men jag står för det jag sagt. Även chefer måste kunna säga ifrån om beslut är felaktiga, istället för att jamsa med som lydiga marionetter. Ett militant ledarskap passar inte i den härtypen av verksamhet. Det går inte att leda ett universitetssjukhus som man leder trupper.

Läkarföreningen har påtalat bristerna i bemanning och vårdplatser länge.
– Men det händer inget förrän någon går ut och berättar om hur det är. Det är oerhört viktigt att den offentliga verksamheten kan granskas utifrån, säger Anna Rask Andersen.

Bakgrund

För bara en vecka sedan kritiserade Arbetsmiljöverket Akademiska sjukhuset för att inte klara arbetsmiljön vid överbeläggningar. Men sjukhuset har haft platsbrist under många år. Redan i mitten på 2000-talet påtalade skyddsombuden situationen. Under 2008 slog läkare larm om att bristen på vårdplatser ökade stressen. I somras krävde läkarföreningen att en vårdplatsgaranti skulle införas, något som politikerna avvisade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!