Tvingas ge granne sonens schema

Får en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning störa sina grannar? Ingrid Imkan känner sig pressad att byta lägenhet efter att en granne klagat över att sonen för oljud. Även handikappade borde få plats hos Uppsalahem, anser hon.

2 mars 2011 09:00

John, 31, har autism och stort behov av assistanshjälp. Delar av månaden bor han hos sin pappa eller på ett korttidsboeende. Resten av tiden bor han hos sin mamma Ingrid Imkan i Rickomberga. Hon har bott i lägenheten hos Uppsalahem i 15 år och berättar att det aldrig framförts klagomål från grannarna tidigare.

Det var först efter årsskiftet som Uppsalahem hörde av sig om att en granne med korttidskontrakt framfört klagomål på att hennes son skrikit.
– Han mår sämre ibland och kan låta ibland. Men vi har inte haft något klagomål som kommit fram till mig på 15 år, det är det som tar mig så djupt nu när Uppsalahem hör av sig, säger Ingrid Imkan.

Hon berättar att hon och assistenterna jobbat aktivt med att John ska må bra, men den senaste tidens turbulens har gjort honom oroligare.
Vid ett par möten med Uppsalahems boendekonsulent ska hon ha uppmanats att se till att sonen bor oftare på korttidsboendet och att den klagande grannen får ett schema över när sonen är hemma. Men Ingrid Imkan tycker att Uppsalahems resonemang är kränkande och enbart handlar om att tillmötesgå grannens uppfattning.
– Jag vill bara att John ska ha samma rättigheter som alla andra.

Ingrid Imkan säger att hon känt sig tvungen att lämna ut sonens schema, men det tänker hon inte göra i fortsättningen.
– Min son är en kommunal invånare och ska inte behöva precisera för en granne vad han gör och inte gör.

Uppsalahems boendekonsulent, som UNT kontaktat, hänvisar till Uppsalahems kommunikationschef Linda Ryttlefors. Hon hänvisar till att man aldrig uttalar sig om enskilda ärenden, och att Uppsalahem generellt lutar sig mot hyreslagen som säger att hyresgäster har rätt till en ostörd nattsömn.
– I de väldigt sällsynta fall då störningar kan vara förorsakade av till exempel ett handikapp har man som störande hyresgäst möjligheten att ansöka om hjälp hos kommunen för att anpassa lägenheten, så att orsaken till störningen eller bullret minimeras. Där kan till exempel extra ljudisolering av väggar eller golv vara lösningen.

Diskrimineringsbyrån har tagit del av både Uppsalahems och Ingrid Imkans uppfattning. Verksamhetsansvariga Lina Gidlund tycker att Uppsalahem agerar inkonsekvent mot sina hyresgäster. Uppsalahem har nämligen meddelat att man inte agerar vid störningsanmälningar mot barnskrik.
– Småbarnsskrik är något som ingår i det normala livet. Det får man räkna med, säger Linda Ryttlefors på Uppsalahem.

Men Lina Gidlund är kritisk:
– Du skulle aldrig hota en barnfamilj med vräkning, så varför vidtar man då åtgärder mot en person med psykisk funktionsnedsättning? Att man här vill att familjen ska flytta tycker vi är anmärkningsvärt. Det handlar om en individ som inte gör detta frivilligt.

Diskrimineringsbyrån förväntar sig att Uppsalahem löser situationen på ett bra sätt.
– Det säger ju något, att familjen har kunnat bo där i femton år utan problem.

Så säger lagen

Diskrimineringslagen säger att diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. (2 kap 12 §)

Enligt Hyreslagen ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar ”som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadmiljö att de inte skäligen bör tålas” (12 kap 25§)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson