Tusentals studentrum saknas

Söker du studentrum? Då är du inte ensam. Uppsala studentkår vittnar om uppgivenhet hos många nya studenter och en bostadsbrist som förvärrats. Men bilden av krisen är olika mörk beroende på vem man frågar.

24 augusti 2013 07:49

Höstterminen är här och med den kommer studenterna till stan. Men än har många inte hittat någonstans att bo och på sajter som Blocket radar hyresannonserna upp sig.
– Jag får samtal dagligen av hjälplösa studenter som upplever att de testat allt och ändå står utan bostad. Läget är väldigt tufft, och jag upplever att det är lite värre än i fjol, säger Fredrik Pettersson, ordförande i Uppsala studentkår.
Det här skadar allvarligt Uppsalas rykte, och även om de nya studenterna lyckas få tillfälligt tak över huvudet så drabbas de hårt, menar han.
– I stället för att lägga fullt fokus på studierna måste de ägna mycket energi åt att lösa sin bostadssituation.

Tecknen på bostadskris inför terminsstarten är flera. Vid utlottningen av Uppsalahems korttidsboenden sökte 300 studenter de fyra kontrakten. De vandrarhemsplatser som studentkåren bokat i förväg är fyllda och på Fyrishovs camping har fler studenter än vanligt bokat husvagnsplats. Samtidigt har trycket på ettor och små bostadsrätter varit mycket stort under sommaren, säger flera mäklare som UNT talat med.

Men det finns även positiva signaler. Många Uppsalabor erbjuder rum eller en säng på sajten studentboet.se. Och Uppsala universitets rektor Eva Åkessons uppmaning till sina anställda att ge plats åt nya studenter har gett nya bäddar.
– Vi jobbar intensivt med bostadsfrågan, på kort och på lång sikt. Vi har en bra dialog med kommunen, kåren och nationerna och nybyggen är på gång. Men byggande tar tid, säger Eva Åkesson.

Enligt en enkätundersökning som studentkåren gjorde 2011 finns studenter som tackat nej till sin studieplats på grund av bostadsbristen. Och kåren bedömer att läget förvärrats.

Är det inte pinsamt att inte kunna erbjuda boende till alla som fått en studieplats?
– Jo visst, både för oss och för kommunen, men det är bättre att tänka konstruktivt. Och jag ser positivt på framtiden, säger Eva Åkesson.

Fredrik Pettersson på Uppsala studentkår är inte lika optimistisk.
– Vi kan inte se någon större förändring i byggandet. Vi saknar ett helhetsgrepp, ingen verkar villig att ta det, säger han.

Göran Kjulsten, vd för Östgöta nations bostadsstiftelse, har 30 års erfarenhet av studentbostadsmarknaden i Uppsala. Han uppskattar att det saknas 2000 till 3000 bostäder för studenter.
– Vi har både mark och kapital för att bygga, men de byråkratiska kvarnarna mal oerhört långsamt i Uppsala.

Han tycker liksom studentkåren att det saknas en aktör med överblick, som kan leda gemensamma initiativ.
– I Uppsala finns 30 aktörer som har studentbostäder med olika kösystem, det är inte lätt för studenterna att förstå hur det fungerar. Jag hoppas att vi ska kunna samla alla i Uppsala för att agera mer tillsammans.

Samtidigt påpekar han att krisen vid terminsstarten inte försvinner bara med fler boenden.
– Det går inte att producera så många bostäder att det finns för alla när terminen börjar. Vi kan inte riskera att stå med tomma lägenheter, det är för dyrt. Vi vet också genom undersökningar att det löser sig för de flesta med tiden.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) tycker att kommunen gör mycket - men kan göra mer.
– I Uppsala finns flest studentbostäder per student av alla stora studentstäder. Men vi vill att det byggs mer och flera projekt är på gång.

Men ska studenter behöva välja bort Uppsala för att de inte får bostad?
– Det är inte bra i dag. Men i fjol lyckades vi se till att alla som kom hit fick en tillfällig lösning som kunde bytas mot en mer permanent efter hand. Det tror jag vi klarar i år igen.

FAKTA

12 000 boenden att köa till
Studentstaden 4 350
Uppsala Förenade Nationsbostäder (UFN) 3 400
Heimstaden 2 000
Akademiförvaltningen 420
Ultuna 412
Uppsalahem 350
Waldenströmska 170
Eklundshof 170
Övriga (Norrbyska, Arken, Ansgar, Klangen m fl) cirka 700

Källa: Rapporten Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!