"Tung börda vilar på hans axlar"

ANALYS. UNT-medarbetaren och Syrienexperten Aron Lund berättar om sina möten med Abdulbaset Sieda och menar att Uppsalabon kan vara Syriska nationalrådets sista chans.

10 juni 2012 20:49

Första gången jag träffade Abdulbaset Sieda tog vi en bit mat på Musikens hus, det var våren 2009. Då var han hemspråkslärare på Katedralskolan, skrev böcker om kurdernas situation i hemlandet Syrien, och engagerade sig inom den landsförvisade oppositionsrörelsen.

På den tiden skrev jag en bok om syrisk politik, och hade förirrat mig djupt in i landets labyrintartade oppositionsintriger. Mellan kaffeklunkarna försökte en mycket vänlig och tålmodig Sieda – man såg läraren i honom – hjälpa mig att reda ut alla partisplittringar, avhopp och sammanslagningar. När jag tittar i mitt gamla anteckningsblock är det fortfarande fullt av kulspetsklottrade partinamn, pilar, parenteser och överstrykningar.

Senaste gången vi sågs var nu i maj, över en storkökstallrik i kafeterian på Ekonomikum. Vid det laget hade Sieda utsetts till den kurdiska rörelsens representant i Syriska nationalrådet. Han hade tagit tjänstledigt från lärarjobbet för att bli revolutionär på heltid, men det var krävande. Såg trött ut, just hemkommen från en serie ledningsmöten i Istanbul och Kairo, med långa debatter och nattmanglingar.

Syriska nationalrådet är den ledande kraften bland Assads fiender, ursprungligen bildad av Sieda och ett antal andra exildissidenter under sommaren och hösten 2011. I våras valde ett sjuttiotal stater, inklusive USA, Frankrike och Turkiet (och, ja, Sverige) att officiellt erkänna rådet som ”en legitim representant för alla syrier”. De ser organisationen som en möjlig framtida regering efter att Assaddiktaturen störtats – det vill säga, om det vid det laget finns något Syrien kvar att regera.

Nu kommer så plötsligt nyheten att Abdulbaset Sieda har valts att efterträda oppositionsledaren Burhan Ghalioun som Nationalrådets ordförande. Sieda blir därmed det närmaste Syrien har en exilpresident, vilket antagligen är ett av världens just nu svåraste jobb. Han måste inte bara samla stöd mot Assadregimen, utan också hålla samman tiotals olika rivaliserande dissidentfraktioner inom Nationalrådet.

Det var dessa inre spänningar som ledde till Ghaliouns fall, och Sieda efterträder honom i egenskap av ett slags kompromisskandidat. Det är ingen lätt uppgift – men Uppsalabon kan vara Syriska nationalrådets sista chans att hålla ihop. I bästa fall också att hålla samman Syrien, vars inbördeskrig rasar vidare, allt råare, bittrare och blodigare, i en våldsspiral som hotar att sluka både oppositionen, regimen och hundratusentals oskyldiga syrier. Det är en tung börda som vilar på Abdulbaset Siedas axlar.

Aron Lund

Aron Lund är krönikör på UNT:s ledarsida och författare till Drömmen om Damaskus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!