"Tror ökningen fortsätter"

För landstinget har de ökade besöken inneburit att budgeten för 2012 spräcks med 30 miljoner kronor.

27 december 2012 09:08

– Vi hade inte räknat med en så stor ökning. Vi tror att den fortsätter nästa år, men inte lika starkt, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

Hon tycker inte det är ett bekymmer.
– Det har blivit lättare att ta sig fram till vårdcentralerna och det är bra. Även om kostnaderna ökar så har vårdcentralerna blivit mer produktiva. Vi kommer att skjuta till mer pengar nästa år.

Oppositionsrådet Johan Edstav (MP) håller med om att tillgängligheten blivit bättre.
– Så det är väl använda pengar, säger han.

Ni har ju kritiserat vårdvalsystemet. Det här visar väl att det fungerar?
– Vi har inget emot privata vårdcentraler. Det vi är emot är att vi inte kan styra var de etablerar sig.

Oppositionsråd Börje Wennberg (S) anser att ökningen är positiv i ett avseende.
– Antalet besök har ökat. Men tittar man på andelen som får sitt läkarbesök inom sju dagar så ligger vi ändå under snittet för riket och när det gäller kvalitén näst sist i landet, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!