Träden dör i Lerdammsparken

Med schaktmassor från vägbyggen vallades Lerdammsparken in. Konsekvens: träden dör av blöt mark. Nu dikar kommunen ur.

29 augusti 2013 14:01

När vi närmar oss den större dammen i Lerdammsparken flockas ett 50-tal gräsänder som kvackar mjukt men uppfordrande, vana vid att bli matade. På dagarna strövar många pensionärer och hundägare här. På kvällarna kommer joggarna.

Lerdammsparken är 14 hektar stor och hyser många olika slags träd. De två dammarna lockar mängder av fågelarter. Här trivs även insekter, bland annat den sällsynta jordloppan.

Här, öster om Österleden mittemot Nyby, låg en av tegelindustrins lertäkter. När verksamheten upphörde fylldes hålen igen, alla utom två som omvandlades till dammar i ett park- och naturområde. I mitten av skogspartiet står träden döda. Kaveldunen frodas desto mer. Tvärsigenom löper ett nygrävt dike.

Den breda stigen har senare vårar legat under vatten. Där skuttar nu en ekorre förbi framför fötterna på en pensionär.
– Jag har gått här i 30 år. Nu är allting dött. Det är synd, det var ju så fint här en gång i tiden, säger mannen och frågar: Varför är det så mycket vatten här nu för tiden?

Svaret är att man vid byggandet av Bärbyleden och nya E 4 behövde bli av med schaktmassor och anlade vallar runt Lerdammsparken. Effekten blev att regn- och smältvatten dämdes upp.
– Uppenbarligen förutsåg man inte det problemet, säger Åsa Hedin, naturvårdsstrateg på Uppsala kommun.

Den östra delen av staden lider brist på grönområden. Därför är Lerdammsparken ett viktigt område, anser Åsa Hedin.

Nästa vecka ska kommunen vara klar med utdikningen som ska dränera skogen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!