Solarier bakom hudcancer

Det finns ett klart samband mellan konstgjort solande i solarier och malignt melanom. Drygt fem procent av alla fall av den fruktade hudcancern kan tillskrivas solariesolande.

25 juli 2012 00:01

 I Västeuropa ligger användning av solarier årligen bakom nära 3 500 fall av malignt melanom.
Det visar en ny stor så kallad sammanslagningsstudie, som publiceras på nätet i den välrenommerade medicintidskriften British Medical Journal.
”Cancerskadorna som har koppling till solarier är avsevärda, men skulle kunna undvikas med hjälp av striktare regleringar”, skriver forskarna vid Europeiska cancerinstitutet i Milano och Internationella institutet för preventionsforskning i Lyon.
I undersökningen har forskarna analyserat uppgifter från 27 studier som undersökt sambandet mellan solariesolande och hudcancer, däribland en svensk-norsk studie i vilken nära 50 000 kvinnor i Uppsala sjukvårdsregion deltagit.

Undersökningen visar att det finns skäl att tänka om för dem som försöker bli eller funderat på att bli brunare med hjälp av konstgjort uv-ljus i något solarium denna solfattiga sommar.
Enligt forskarnas analys är risken för malignt melanom i genomsnitt 20 procent högre för personer som har solat i solarier jämfört med personer som aldrig har gjort.  Ju högre ”dos” av solariesolande, desto högre är risken för den fruktade hudcancern.
Många tidigare studier har visat att risken för malignt melanom är allra störst för personer som utsatts för solbrännskador redan under barn- och ungdomsåren.
Också när det gäller solariesolande ses ett liknade samband. Personer som börjar använda solarier under ungdomsåren eller när de är unga vuxna löper nästan dubbelt så hög risk för malignt melanom jämfört med personer som inte använder solarier i dessa åldrar.

Årligen upptäcks cirka 64 000 nya fall av malignt melanom i Västeuropa. Enligt forskarnas beräkningar beror 5,4 procent eller totalt närmare 3 500 av dessa fall på solariesolande.
Med reservation för att det fortfarande är oklart om ”solariemelanom” är lika farliga som andra melanom beräknar forskarna att nära 500 kvinnor och nära 300 män i Västeuropa årligen dör i malignt melanom som orsakats konstgjort ultraviolett ljud i solarier.
Forskarna anser att de åtgärder som hittills vidtagits för att minska riskerna med solariesolande är helt otillräckliga och tror inte på någon frivillig självsanering från ”solarieindustrins” egen sida.

”För att förebygga de skadliga effekterna av solarieanvändning krävs tuffare åtgärder, skriver de och nämner till exempel restriktioner för ungdomar att använda solarier och förbud mot oövervakat solariesolande.
Skulle sådana åtgärder inte leda till en kraftig minskning av solariesolandet tycker forskarna att det finns skäl att följa Brasiliens exempel och införa ett nationellt förbud mot offentlig användning av solarier.
Hela den vetenskapliga artikeln kan läsas på webbadressen http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/e4757.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!