Sjuka tvingas att söka socialbidrag

För ett år sedan kom de första fallen av utförsäkringar. Följden blev sänkta ersättningar och i fjol ansökte 130 utförsäkrade i Uppsala om socialbidrag.
– Många hamnar i en helt förskräcklig situation, säger Ulrika Jernstedt vid Uppsala Stadsmission.

14 februari 2011 10:01

För ett år sedan sa dåvarande arbetsmarknadsministern att majoriteten av dem som lämnade sjukförsäkringen skulle få mer i plånboken än vad de haft som sjukskrivna. Men enligt statistiken har 61 procent av de utförsäkrade fått lika mycket eller mindre än de haft inom sjukförsäkringen.

Det är inte ovanligt att utförsäkrade åker ner i ersättning från runt 9 000 kronor till 3 000 kronor per månad. Bland dem finns exempelvis personer som inte har rätt till a-kassa. Det som återstår för dem är att söka socialbidrag. Det kan drabba den utförsäkrades familj hårt. Innan något socialbidrag betalas ut måste familjen först göra sig av med sina besparingar och på sikt även sälja bil och bostad. Den som har socialbidrag kan dessutom nekas att teckna hyresavtal, ta lån och liknande.

I fjol utförsäkrades ungefär 1 300 personer i Uppsala och enligt siffror från kommunen har var tionde, 130 personer, beviljats socialbidrag. Men statistiken fångar inte upp alla berörda och i verkligheten är antalet högre.

I ett projekt inom Samordningsförbundet arbetar socialsekreterare med utförsäkrade. I fjol kom projektet i kontakt med 378 utförsäkrade personer i länet varav 39 procent bedömdes ha rätt till socialbidrag. Ytterligare 15 procent hade redan kontaktat socialtjänsten. Ulrika Jernstedt vid Uppsala Stadsmission möter en del av de här människorna.
– Många har knappt något att leva på. Jag tror att få av oss som inte lever så här skulle klara av det, säger hon.

Till Stadsmissionen kommer en del utförsäkrade personer för att få mat och kläder.
– De flesta har insett att de måste prioritera hyran, att inte förlora sin bostad är det man sätter allra högst. Sådant som att gå till tandläkaren är för de flesta inte ens att tänka på.

Siw Persson vid socialtjänsten i Uppsala är kritisk.
– Vi får in personer som är svårt sjuka och som nu lever på socialbidrag. De här personerna borde egentligen vara inom sjukförsäkringarna.
Det kan handla om utförsäkrade personer som bedömts vara alltför sjuka för att kunna jobba. De har då återförts till sjukförsäkringssystemet men en del har fått sin sjukpenning fastställd till noll kronor. Därmed rasar ekonomin och de måste söka socialbidrag. Det innebär att socialtjänsten får försörja mycket sjuka personer och eftersom de inte kan ta något arbete är frågan hur de ska kunna bryta sitt socialbidragsberoende.
– Socialbidraget är tänkt att vara ett tillfälligt stöd men de här personerna riskerar att bli kvar i systemet under lång tid, framhåller Siw Persson.

Tidigare rådde socialtjänsten ibland svårt sjuka personer med socialbidrag att söka sjukersättning. En del flyttades då över från socialbidrag till sjukförsäkringen. Enligt Siw Persson är reglerna numera så stränga att det inte längre är någon idé för dessa personer att försöka få sjukersättning. Det innebär att socialbidrag blir enda lösningen även för den här gruppen. Siw Persson menar att långtidssjukskrivna som har arbetsförmåga kvar kunde ha getts stöd utan att behövt bli utförsäkrade.
– Många av dem som fått lämna sjukförsäkringarna är svårt sjuka som redan haft många insatser och frågan är vad det är för mening att de ska gå ett varv till. En del har farit illa i processen när de utförsäkrats och drabbats av ett onödigt personligt lidande.

Fakta

Ingen ska vara felaktigt sjukskriven

Tanken bakom utförsäkringarna är att ingen arbetsför ska vara sjukskriven på felaktiga grunder. Tidigare har det i praktiken gått att gå sjukskriven i åratal utan att arbetsförmågan testats. Den som utförsäkras ska delta i arbetslivs-introduktion under tre månader. Där utreds om den enskilde har arbetsförmåga kvar. I så fall ska han eller hon vidareutbildas eller söka jobb. Övriga ska vara fortsatt sjukskrivna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!