Seminariet överklagat

Föreningen Vårda Uppsala överklagar nu kommunfullmäktiges beslut att ge klartecken för nya bostadshus i kvarteret Seminariet i Uppsala.

23 maj 2012 16:01

Efter het och långvarig debatt antogs detaljplanen den 23 april av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

Enligt föreningen är seminariebyggnaden, övriga hus och parken oskiljaktiga delar av en unik helhet. Föreningen anser att planen strider både mot miljöbalkens skydd för kulturmiljöer och den nya plan- och bygglagens krav på parker och grönområden i anslutning till bebyggelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!