Seminariebeslutet dröjer en månad

Partierna som säger nej till utbyggnadsplanerna i kvarteret Seminariet i Uppsala fick igenom ett beslut om återremiss i kommunfullmäktige på måndagskvällen. Om en månad återkommer ärendet för avgörande.

26 mars 2012 21:14

Under den tiden ska frågorna om parkens naturvärden och allmänhetens tillgång till parken beskrivas närmare, innan politikerna i fullmäktige på nytt får ta ställning till förslaget som öppnar för utbyggnad med cirka 220 bostäder i kanten av parken, mot omgivande gator. Måndagskvällens omröstning följde partilinjerna i frågan. En minoritet av Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna drev igenom återremissen med röstsiffrorna 33 mot majoritetens 48. Om minst en tredjedel av ledamöterna kräver återremiss så skickas ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för ny beredning.

Oppositionen kan nu hoppas på att fortsatt opinionsbildning eller nya omständigheter ska få majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att vackla. I annat fall talar allt för att fullmäktige klubbar igenom detaljplanen vid sammanträdet i slutet av april.

- På det här sättet får vi mer tid att diskutera frågan och mer tid att visa hur många Uppsalabor som faktiskt är emot förslaget, sade Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell efter fullmäktiges beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!