Selen kan rädda bröstcancerpatienter

Dödligheten vid bröstcancer är lägre för kvinnor som redan före cancerdiagnosen äter mer selenrik mat än för kvinnor som får i sig mycket låga mängder av detta viktiga spårämne.

13 augusti 2012 06:51

Det framgår av en studie bland 3 146 kvinnor med bröstcancer i Uppsala och Västmanlands län, som publiceras i augustinumret av facktidskriften Breast Cancer Research and Treatment.
– Våra resultat talar för att en mer selen i maten kan förbättra överlevnadschanserna för kvinnor med bröstcancer, i vart fall i länder som Sverige där intaget av selen är förhållandevis lågt, säger Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Redan innan kvinnorna i studien insjuknade i bröstcancer deltog de i en jätteundersökning kring matvanor. Utifrån enkätsvaren och uppgifter om hur mycket selen olika livsmedel innehåller har forskarna beräknat hur mycket selen varje kvinna brukade få i sig. Av de 3 149 kvinnorna med bröstcancer har hittills, under upp till 22 års uppföljning, 964 avlidit. Av dem dog 416 i sin cancersjukdom.

När forskarna nu analyserat vilka som avlidit fann de att dödligheten i bröstcancer varit drygt 30 procent lägre bland den fjärdedel av kvinnorna som fått i sig mest selen jämfört med den fjärdedel som fått i sig minst selen. Också dödligheten totalt sett var klart lägre bland kvinnorna som fick i sig mest selen.

Alicja Wolk betonar att en studie som denna inte säkert kan visa att ett högre selenintag skyddar mot spridningen av och död i bröstcancer.
– Våra resultat ligger dock i linje med både djurexperiment och några andra undersökningar som också pekat på att selen kan skydda mot vissa cancerformer. En biologisk förklaring skulle kunna vara att selen är en viktig beståndsdel i en enzymet glutationsperoxidas, som är en viktig så kallad antioxidant, säger hon.

Sverige är känt för ha selenfattiga jordar och som en följd är intaget av selen via maten betydligt lägre här än i till exempel USA. Där hade den fjärdedel av kvinnorna som var ”högkonsumenter” av selen i den svenska studien i stället klassats som ”lågkonsumenter”.

Finns det skäl att rekommendera svenska kvinnor med bröstcancer att ta selentillskott?
– Det är absolut för tidigt att gå ut med en sådan rekommendation, i synnerhet som det finns andra studier som pekar på att ett högt intag av selen i form av kosttillskott kan vara skadligt, säger Alicja Wolk.

I framtiden ska forskarna också att studera om högre selenintag från kosten är kopplat till bättre prognos för män med prostatacancer.

Fakta Selen

Det icke-metalliska grundämnet selen upptäcktes av den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius 1817. Selen är ett livsnödvändigt spårämne som ingår in flera viktiga proteiner som kroppen tillverkar. De viktigaste selenkällorna för kvinnorna i bröstcancerstudien var fisk och mjölkprodukter. Andra selenkällor var kött, ägg och knäckebröd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross