Protest mot hyreshöjningar

På lördagen arrangerade rörelsen Occupy Uppsala ett protestmöte mot de planerade hyreshöjningarna i Uppsalastadsdelarna Kvarngärdet och Gränby.

31 mars 2012 16:54

De omfattande och dyra renoveringarna i områdena kommer att drabba hyresgästerna hårt.
– Vi protesterar mot de oskäliga hyreshöjningarna, 60 procent i Kvarngärdet och 40 procent i Gränby. Det är en fullständigt orimlig kostnad, och att dagens hyresgäster ska behöva stå för den är lika orimligt. Om man gör renoveringar som beräknas ska hålla i 50 år, så borde i stället kostnaderna slås ut på lång tid för hyresgästerna, sa Anders Fraurud, rörelsen Occupy Uppsala, i ett inledande tal i snålblåsten på Stora Torget.
Anders Fraurud påpekade också att inflytandet för de boende har varit litet i samband med renoveringen. Det gäller bland annat rätten att
själv välja standard och tillbehör.

Kulturgeografen Irene Molina vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala, har forskat kring hinder i samband med renoveringen av miljonprogrammets bostadsbestånd, däribland de båda Uppsalastadsdelarna.
– När det gäller Kvarngärdet blev de boende tagna på sängen. Informationen var dålig, och de kände sig åsidosatta, sa Irene Molina, som dock tror att situationen kan bli bättre i Gränby därför att de boende är medvetna om läget, och tidigt ute.
Hon berättade för de församlade på torget att forskning från bostadsområdet i Stockholm visar att när hyresgästerna har gått emot bostadsbolaget så har de också fått bättre villkor.
– Det här är ett viktigt politiskt och strukturellt problem som vi inte hade behövt genomgå om det inte varit för privatiseringen och avregleringen av bostadsmarknaden, sa Irene Molina.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Bill