Passé vid 33?

Meriter och inte ålder ska vara det relevanta i arbetslivet. Det menar åldersforskaren Lars Tornstam. Själv såg han fram mot ett rikt forskarliv även efter 67 års ålder. Så blev inte fallet.

13 februari 2013 10:57

Är man passé vid 33, som Hasse och Tage formulerade det? Eller finns de stora problemen med åldersfixering och diskriminering vid pensionsåldern? I kväll, onsdag, ställs frågan om Sverige är åldersfixerat vid en debatt på G-H nation som UNT och Uppsala universitet anordnar.

Hur det än är med åldersfixeringen så har vi mycket föreställningar om äldre. Och de är i allmänhet dystrare än den bild som de äldre ger av sig själva.
– Vi svartmålar för mycket och gör oss bilder som inte stämmer. Vi har helt enkelt mycket fördomar om vad äldre är, kan, vill och inte vill. Just när det gäller akademiker finns det många i pensionsåldern som har mycket kvar att ge och som borde kunna få göra det, säger Lars Tornstam, äldreforskare och professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Han var även institutionens chef, prefekt, i 13 år. Slutet på forskarkarriären inom institutionens väggar blev inte vad han tänkt sig.
– Jag ville absolut fortsätta, och tog för givet att jag skulle få det. Men i stället konfiskerade dåvarande institutionsledningen de pengar jag hade kvar och hade tänkt använda en tid efter 67-årsdagen. Luften gick helt och håller ur mig efter det, säger han.

I UNT häromdagen beskrev Leif Lewin, en av de medverkande i onsdagskvällens debatt, om ”the new brain drain”, alltså hur akademiker som närmar sig pension försvinner till utlandet. Där vet de att de kommer att kunna fortsätta sin gärning även när de passerat 67, vilket man inte kan vara säker på i Sverige. Lars Tornstam känner till sådana exempel.
– En bekant försvann till Chicago där han kunde fortsätta åtminstone ett decennium efter pension. Själv känner jag mig som en nedskjuten fågel. Jag mådde och mår inte alls bra. Forskning ska bedömas efter vetenskaplig kvalitet och meriter. Att göra det efter ålder är vanvett, säger han.

För ett år sedan kom diskrimineringsombudsmannen med rapporten Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv. Frågan om ålder är påtagligt närvarande i dagliga verksamheter, men i olika utsträckning, visar rapporten. Men det handlar inte bara om äldres villkor. Även yngre diskrimineras på grund av ålder.
– Vi har ju säkert föreställningar om ålder som slår åt det hållet också. Därför är det meriter som måste vara det avgörande, säger Lars Tornstam.

Fakta Åsikt Uppsala

Debatter i aktuella ämnen

Åsikt Uppsala är ett nytt debattforum för allmänheten i samarbete mellan Uppsala universitet och Upsala Nya Tidning. Två gånger per termin ska heta frågor tas upp till diskussion och debatt av experter i ämnet.

I kväll, onsdag, kl 19 på G-H nation hålls första debatten. Där ska frågan om åldersfixeringen i Sverige och hur den slår i arbetslivet diskuteras. I kvällens panel finns Barbro Dahlbom-Hall, ledarskapskonsult och författare, studentkårens ordförande Klara Ellström, samt forskarna Joakim Palme, Anders Forslund och Leif Lewin.

Debatten är öppen för allmänheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri