Nyfödda faller ur sängen på BB

Flera nyfödda barn har fallit ur sängen på BB och förlossningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu stoppas den så kallade hudnära vårdformen mellan mamma och barn i väntan på nya rutiner.

27 november 2012 06:35

Trots att det har hänt flera fallolyckor på BB och förlossningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kände varken Socialstyrelsen eller verksamhetschefen till dem.
Nyförlösta Ester Ehnsmyr (bilden) hade varit vaken nästan ett dygn och var trött efter förlossningen på Akademiska sjukhuset. Hon somnade på förlossningssalen medan hon ammade dottern Hilda.
– Jag vaknade av en duns och upptäckte att mitt barn hade ramlat ner på golvet.

Hon larmade snabbt personal som undersökte barnet och tillkallade läkare. Efter flera undersökningar och skallröntgen visade det sig att Hilda inte hade fått några fysiska skador efter fallet.
– Det var en lättnad att hon var oskadd men jag fick dåligt samvete över att jag hade somnat. Jag kände mig som en dålig förälder som utsatt mitt barn för fara.

Ester Ehnsmyr menar att det borde finnas grindar på sängarna för att förhindra att barn ramlar ner på golvet. Hon tror att det är vanligt att man som mamma somnar med sitt barn vid bröstet efter flera timmar med värk- och förlossningsarbete.
Det fanns inte heller någon barnsäng på rummet och Ester Ehnsmyr var tvungen att ha sitt barn i sjukhussängen hela tiden.

Avdelningschefen för BB och förlossningen Marianne Gertzell bekräftar att det har förekommit flera händelser där barn har fallit från föräldrasängen. Hon är osäker på om sänggrindar kan förhindra fall.
– Grindar används på andra avdelningar. Problemet med grindar är att de inte kan öppnas från insidan, berättar hon.

Enligt Marianne Gertzell finns det särskilda barnsängar till varje sal men sjukhuset vill helst att mamman har barnet nära sig och gärna hud mot hud under sin vakna tid för att främja amningen. Då föräldrarna sover med barnet ska barnet helst ligga bakom en hoprullad filt i föräldrasängen, ett så kallat
rede.

Trots att det har förekommit flera fallolyckor på barnkliniken så har Socialstyrelsen inte fått in någon anmälan om fall från Akademiska sjukhuset.
– Det här är en gråzon som inte har uppmärksammats tidigare, säger Socialstyrelsens utredare Hans Rudstam.
Enligt Hans Rudstam måste det ske en utredning kring alla fallhändelser
som har skett den senaste tiden.
Han menar att det är en svår balansgång då sjukhuset ska främja hudnära vård samtidigt som det då finns en risk för att föräldrarna somnar och att barnet ramlar i golvet.

Erik Normann är verksamhetschef vid neonatalvården och BB på Akademiska sjukhuset. Han har inte känt till den senaste tidens fallhändelser förrän nu. Han ser allvarligt på att flera barn har ramlat och menar att det är sjukhusets ansvar att se till att barnen inte utsätts för fallrisk.
– Under fredagen beslutade vi att ändra rutinerna kring den hudnära vården på BB och förlossningen. Fram tills att vi har utrett händelserna ordentligt kommer föräldrarna bara att få ha sina barn hud mot hud i vaket tillstånd då de sitter i fåtölj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!