Nya tåglinjer på gång

Uppsala kan få en ny lokal tåglinje till Stockholm. UL och SL har kommit överens om att köra trafiken gemensamt.

17 mars 2012 09:03

 Det innebär att flera Upptåg kan sättas in norrut och pendeltåg mot Sala kan börja rulla i slutet av året.

I nästa vecka väntas landstingets kollektivtrafiknämnd säga ja till förslaget som innebär att dagens upptågslinje söderut till upplands Väsby läggs ned. I stället förlängs Stockholms lokaltrafik, SL:s, pendeltågstrafik till Arlanda, Knivsta och Uppsala. Söderut förlängs den från Stockholm central till Älvsjö.
Så fort politikerna gett förslaget klartecken så kan SL ansöka om tåglägen på sträckan.
– Det här innebär att resenärer söderut mot Stockholm inte kommer att behöva byta tåg i Upplands Väsby som i dag, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Johan Örjes (C).

Upptågspendlare som i dag reser söderut kommer dock att tvingas byta i Uppsala. Men de är färre till antalet. Totalt sett slipper fler byta tåg. I gengäld kommer fler tåg att kunna köra norrut.
– I och med att SL kör med sina tåg så blir flera av våra Upptåg lediga. Dem sätter vi in för att öka turtätheten mot Tierp och Gävle där det är trångt i dag, säger Johan Örjes.
Det blir också tåg över för att öppna en ny, västlig, Upptågslinje mot Heby och Sala. Går allt i lås ska det ske andra veckan i december.
Ett problem är dock inte löst ännu. Det gäller trafiken på sträckan som går till Arlanda. Den förvaltas av privata A-train som kör Arlanda Express. A-train har rätt att fördela kapaciteten på sträckan. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår med SL, det uppges dock gå trögt.
– Men vi bedömer att förhandlingarna kommer att gå i lås, säger Sture Jonsson informationschef vid UL.

Vad är det som kärvar?
– Det kan jag inte kommentera. Men det handlar främst om storleken på den avgift passagerarna ska betala vid Arlanda central.
Antalet passagerare har ökat kraftigt på de södergående Upptågen de senaste åren och väntas fortsätta med den nya linjen. Vid vissa tider tågen överfulla. Med SL:s pendeltåg kommer betydligt fler att kunna åka med.
– De är mycket längre än Upptågen och kommer att kunna ta mycket fler passagerare. Komforten är ungefär densamma, säger Sture Jonsson.
Tågtiderna blir i stort sett desamma som i dag
Den nya tåglinjen beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor om året för Uppsalas del.

 

FAKTA

Ungefärliga restider
Uppsala  – Älvsjö 67 minuter
Uppsala  – Stockholm  55 minuter
Uppsala  – Sollentuna 38 minuter

Källa: SL

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!