Mygelanklagad politiker tvingas bort

Politik Politikern Karl-Henrik Nanning (M) misstänks ha fått ut cirka 400 000 kronor på felaktiga grunder. Bland annat landstinget och Håbo kommun ska ha drabbats. Karl-Henrik Nanning anklagas för att ha bluffat om var han arbetat.

29 november 2013 06:56

Moderaten Karl-Henrik Nanning har varit ordförande i Samordningsförbundet i Uppsala län, där bland annat länets kommuner ingår. Sedan januari 2012 har han fått ersättningar från Samordningsförbundet på runt 400 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Pengarna har betalats ut när han tjänstgjort som ordförande i förbundet eftersom han då gått miste om sina ordinarie inkomster från sitt jobb på ett försäkringsbolag.

Men när Samordningsförbundet granskade utbetalningarna till Karl-Henrik Nanning avslöjades att han slutade på försäkringsbolaget redan i december 2011.

– Trots det har han uppgett att han jobbat kvar där och fortsatt att begära ut ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, säger Mohamad Hassan (FP), kommunalråd i Uppsala och förste vice ordförande i Samordningsförbundet.

Karl-Henrik Nanning har även varit ersättare i landstingsfullmäktige i Uppsala. UNT har begärt ut de blanketter han lämnat till landstinget för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Även där förekommer uppgiften att han arbetat på försäkringsbolaget efter december 2011 då han alltså skulle ha slutat där.

En kvinna på försäkringsbolaget har skrivit under blanketterna och där intygat att Karl-Henrik Nanning fått löneavdrag när han suttit i landstingsfullmäktige. Blanketterna med kvinnans namnteckning är daterade fram till september 2013.

Men när UNT ringer försäkringsbolaget och frågar efter kvinnan är det ingen som känner till någon med det namnet. En annan konstighet är att kvinnan angett en rad olika telefonnummer på blanketterna. Men för flera av telefonnumren finns ingen abonnent. Kvinnans namnteckning på vissa blanketter ser inte ut att vara helt överensstämmande.

– Den kvinna som skrivit under blanketterna på försäkringsbolaget har inte jobbat där sedan december 2011, säger Mohamad Hassan.

Vad drar du för slutsats av att hennes namnteckning finns på utbetalningsblanketterna även efter att hon slutat på företaget?

– Jag vill inte förhasta mig innan det gjorts en ordentlig utredning. Jag konstaterar bara att det skett felaktiga utbetalningar.

Mohamad Hassan säger att han talat med Karl-Henrik Nanning om saken som då ska ha varit ångerfull och medgett att han gjort fel.

Det hela avslöjades av Mohamad Hassan när i egenskap av förste vice ordförande i Samordningsförbundet attesterade Karl-Henrik Nannings handlingar.

– Jag reagerade på att han ibland begärde ersättning för en hel dags förlorad arbetsförtjänst trots att vi bara haft halvdagsmöten. Han kunde inte ge någon bra förklaring och då inledde jag en kontroll.

Mohamad Hassan framhåller att Karl-Henrik Nanning varit en mycket duktig ordförande och säger att han idag är mycket besviken.

Karl-Henrik Nanning har haft förtroendeuppdrag även i Håbo kommun. De belopp han fått ut därifrån samt från landstinget uppgår totalt till cirka 40 000 kronor under 2012-2013. Han har frånträtt alla sina politiska uppdrag.

Alla de tre myndigheter som gjort utbetalningar utreder nu vad som skett.

Extra graverande är att Samordningsförbundet finansieras med skattemedel och har till uppgift att arbetsrehabilitera bland annat funktionshindrade och andra svaga grupper.

UNT har sökt Karl-Henrik Nanning utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!