Mansjour skeptisk mot stalkinglag

Från och med i höst blir stalkning förbjudet, när det nya brottet olaga förföljelse införs. Samtidigt blir det möjligt att gps-bevaka de värsta förövarna. På Uppsala mansjour är man skeptisk till utvecklingen.

23 maj 2011 12:00

– Systemet med gps-övervakning kan missbrukas, säger ordföranden Mats Lind.
Den nya lagen som träder i kraft den 1 oktober ger polisen större möjlighet att sätta stopp för stalkare. Gärningar som tidigare straffats en och en, kan vägas samman om de utgjort ett led i en upprepad kränkning mot en viss person. Det kan handla om till exempel olaga hot, ofredande, misshandel eller överträdelse av besöksförbud.

– Även om varje brott i sig inte är så allvarligt, ser man allvarligare på det vid en samlad bedömning, säger Inka Wennerberg, brottsofferhandläggare på Rikspolisstyrelsen och den som har utrett frågan.

Även lagen om besöksförbud förändras den 1 oktober. Besöksförbud byter namn till kontaktförbud för att tydliggöra innebörden att det inte bara är förbjudet att besöka, utan även att ta kontakt via till exempel e-post eller sms. Den som bryter mot ett kontaktförbud kommer genom ett beslut av åklagare att kunna tvingas bära en elektronisk fotboja med gps-mottagare. Han eller hon får sedan inte befinna sig på de platser där brottsoffret brukar vistas. Om personen med fotboja ändå går in i ett förbjudet område, går ett larm till polisen som kan rycka ut.

– Vi hoppas att det ska avskräcka dem som har fotbojan från att överträda ett kontaktförbud. Men vi tror också att det kommer att ge bättre bevisning i de fall kontaktförbuden överträds, säger Inka Wennerberg.
På Uppsala mansjour välkomnar man att det blir brottsligt att stalka, men är kritiska till att övervaka förövarna med hjälp av gps. Föreningens ordförande Mats Lind tycker sig se en tendens på att vi går mot ett övervakningssamhälle.

– Det är jättebra att det blir förbjudet att stalka, och det är bra att det blir hårdare straff när det är ett upprepat beteende. Men jag tycker att det är principiellt fel att ha ett samhälle där vi tillåter att människor övervakas med gps. Jag är för att man har koll så gott det går på dem som begår brott, och att man skyddar dem som stalkas. Men det här är fel väg att gå, även om jag tycker att skyddet för brottsoffer ska stärkas. Jag tror att det här systemet kan missbrukas, och jag hoppas verkligen att man kommer att utvärdera det här och se vad man vinner på det, säger han.

UNT har sökt Uppsala kvinnojour och Brottsofferjouren i Uppsala vid upprepade tillfällen utan framgång. Inte heller Mansmottagningen mot våld i Uppsala eller Uppsala tjejjour har velat kommentera den nya lagstiftningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!