Landstingstopp sparkas

Kerstin Westholm, landstingsdirektör för landstinget i Uppsala län, blev på måndagen uppsagd från sitt jobb.

18 mars 2013 14:30

– Vi har olika syn på hur landstinget ska ledas och politiska beslut verkställas, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

Kerstin Westholm fick beskedet på måndagsförmiddagen. Hon säger att hon överraskades av beskedet, men bekräftar Erik Weimans bild för UNT.
- Vi har olika syn på hur beslut ska genomdrivas och står för olika ledarstilar, säger hon.

Vilken ledarstil står du för?
- Jag vill engagera underifrån och är mån om att förankra besluten.

Och det är inte Erik Weiman?
- Jag vill inte göra personliga kommentarer.

Erik Weiman säger att uppdraget har förändrats. På vilket sätt?
- Det får han precisera. Men det pågår ständigt stora kostnadsanpassningar. Den viktiga frågan är köerna. Och där har vi samma syn, de är oacceptabla.

Vad ska du göra nu?
- Det är alldeles för tidigt att svara på. Jag får avvakta med att lämna besked om det.

Erik Weiman säger att uppsägningen inte handlar om olika ledarstil.
– Nej, snarare är det att vi har olika roller. De ledande tjänstemännens uppdrag är att se till att våra beslut får genomslag i organisationen. Samtidigt som mitt uppdrag är att vara lyhörd mot medborgarna och fatta beslut i den riktning som vi gått till val på, säger Erik Weiman.

Han ser inte uppsägningen som ett misslyckande.
– Vi har inte sagt upp många chefer under vår mandatperiod. Tittar man på andra landsting så ser det ungefär likadant ut. Man får komma ihåg att för att ett landsting ska fungera så måste landstingsdirektören ha den politiska ledningens förtroende och fem år är ändå en ganska lång tid på en sådan tjänst, säger Erik Weiman.

Kerstin Westholm sägs upp efter 40 års arbete inom landstinget, och får ett avgångsvederlag på 4,3 miljoner kronor. Inom kort kommer landstinget att utse en tillförordnad direktör.

För knappt två veckor sedan blev hon av tidningen Dagens Samhälle utsedd till välfärdens 19:e viktigaste kvinna i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!