Landshövdingen hoppas på ett ja

Landshövding Peter Egardt anser att Miljödomstolens yttrande i Ärnafråga är ”märkligt” och hoppas att regeringen säger ja till lågprisflyget. Från försvaret är kommentarerna få och sparsamma.

19 april 2011 20:00

Utgången ska dock inte påverka nuvarande verksamhet vid Ärna. Trots det vill ingen vid garnisonen kommentera miljödomstolens beslut som kom på måndagen. Enligt luftstridsskolans informationschef major Mats Gyllander är den dagliga verksamheten strikt avskiljd från planerna på civil luftfart. Den frågan sköts från Högkvarteret i Stockholm. Garnisonen har därmed inte befogenhet att uttala sig. Alla frågor hänvisas till högkvarteret.
Där leder överstelöjtnant Fredrik Bergman hela processen. Han säger att miljödomstolens yttrande och ett eventuellt nej från regeringen inte kommer att påverkar verksamheten vid Ärna. 
– För oss är det här inte en stor sak för vår fortsatta planering sedan försvaret beslutade att inte sälja flygplatsen. Vi kommer att kunna driva den militära verksamheten vidare, utan att dela kostnaderna med civilflyget som det var tänkt, säger Fredrik Bergman.

Spelar miljödomstolens yttrande ingen roll?
– Vår verksamhet står inte och faller med det. Vi har gjort de utredningar vi ska. Nu inväntar vi att de politiska kvarnarna mal och regeringens beslut i frågan.
Landshövding Peter Egardt, som tidigare uttalat sitt stöd för civilflyg, är mer bekymrad. Han har inte ändrat sin syn på Ärna och hoppas att regeringen kommer att ändra miljödomstolens beslut.
– Jag kommer att fortsätta argumentera för en civil flygplats men jag kommer inte att bedriva någon lobbyverksamhet. Det kan jag inte. Regeringens beslut är och ska vara en självständig prövning. Men jag hoppas att regeringen kommer fram till att det beslut som länsstyrelsen tog förra året är det riktiga, säger han.
Enligt miljödomstolen var utgångspunkten för det en samlokalisering av militär och civil flygtrafik vid Ärna. Det anser miljödomstolen var fel. Det kan finnas andra platser som är bättre ut miljö- och hälsosynpunkt – både på Arlanda, Skavsta och i Västerås.

Dina tjänstemän fick underkänt på den punkten?
– Jag tycker det är ett litet märkligt resonemang miljödomstolen för när de hävdar att det handlar om en helt ny verksamhet som ska etableras vid Ärna. Flygplatsen har funnits under lång tid. Miljööverdomstolen gjorde inte samma bedömning när de sade ja till att samlokalisera militär verksamhet och civilt flyg i Östersund. Jag är inte riktigt rätt man att göra juridiska bedömningar det överlåter jag till juristerna, men lite konstigt är det, säger Peter Egardt.
Försvarets miljöprövningsenhet som gjort ansökan till miljödomstolen finns i Enköping. Chef är försvarsjurist Folke Bergh. Han var nöjd när länsstyrelsen sade ja till flyg för ett år sedan och ansåg det välmotiverat.
I dag vill han knappt kommentera miljödomstolens yttrande.
– Det finns ingen anledning. Jag har inte hunnit läsa igenom det ordentligt och det måste sedan diskuteras. Jag vill inte göra några spekulationer om utgången, säger han.

Gabriel Michanek, professor i miljörätt, sade på måndagen att miljödomstolens nej beror på att försvaret inte lyckats visa att Ärna är den bästa platsen att etablera civilflyg på.

Hur ser du på kritiken?
– Det får stå för honom. Jag vill inte göra några spekulationer eller tolkningar. Nu väntar vi och ser vad regeringens prövning ger. Ytterligare kommentarer har jag inte, säger Folke Berg.

FAKTA

Regeringen  kan gå emot miljödomstolen
Regeringen har gått emot miljödomstolen vid tidigare tillfällen. Dels när det gällde en uppgradering av kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn, dels när det gäller bygget av Öresundsbron.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström