Kräver landstinget för vårdkostnader

Två Uppsalabor som opererats vid Uppsala Cancer Clinic begär i domstol att landstinget ska stå för deras vårdkostnader. Men domstolen tar inte upp deras fall.