Konstishall löser problemen

De heta frågorna om en multiarena i Gränby och en spektakulär satsning på Uppsala konstmuseum i Slottet kan få en gemensam lösning. Nu lanseras nämligen långt framskridna planer på Gränby konstishall.

1 april 2011 06:32

En konsultbyrå har av fritids- och naturvårdsnämnden fått uppdraget att ta fram ett idéprogram för hur konsten och idrotten skulle göra gemensam sak och samsas under ett tak. UNT har kommit över konsultrapporten.

Förslaget om en multiarena i Gränby finns kvar, men det utökas genom att arenan också ska härbärgera ett konstmuseum av ”internationell toppklass”.
– Arenan ska bli ett unikt gränssnitt för kultur och idrott och skapa spännande möten mellan olika publiker, säger en källa med god insyn i planerna.

För att rymma både en hockeyarena, utställningslokaler, auditorium och så vidare behöver dagens förslag till ny arena i Gränby göras betydligt större. Och utbyggnaden föreslås ske på höjden. Tanken är enligt rapporten att bjuda på panoramavyer över Uppsala och skapa en ”visuell länk från Domkyrkotornen till Gränby konstishall, som skapar sammanhang åt betraktaren”. Som en extra krydda föreslås att, precis som på Globen i Stockholm, en panoramahiss ska kunna ta besökare till taket av den nya arenan.
– Tanken är att ta begreppet multiarena längre än någon annan har gjort, säger källan.

Politikernas vision är förutom att lösa två komplicerade lokalfrågor, att också skapa synergieffekter där idrotten och konsten korsbefruktar varandra. Det här ska gälla innehållet i lika hög grad som själva byggnaden. Enligt rapporten ska hockeyspelare i alla åldrar bidra till utställningsverksamheten med egna alster för att ”fördjupa synen på idrott som kulturellt uttryck” och ställa frågor om ”kollektivism kontra individualitet, vad är framgång och motgång, eller vad är en hockeymatch – egentligen”, som det står i rapporten.
– När spelarna vet det, kommer de säkert att spela bättre också, säger källan.

En annan idé är att projicera konstverk på isen, så kallad konstis. Tanken är att ha Bror Hjorths berömda Näcken som bild i mittcirkeln i stället för reklam. Utbudet av idrott ska också breddas från ishockey, för att bättre passa in i den nya konstprofilen. En stor satsning på konståkning ska genomföras, en konstgräsplan under jord för fotboll ska anläggas, där även en bassäng för stadens konstsimmare kommer att finnas.

Förslaget presenteras för Fritids- och naturvårdsnämndens presidium i dag fredag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri