Kommunens utköp debatteras

På måndag debatterar fullmäktige de många och dyra utköpen i Uppsala kommun.

24 maj 2013 09:42

–  Jag kommer att kräva alla papper på bordet i fallet med Hilde Klasson, säger Maria Gardfjell, (MP).

I en interpellation som kommunfullmäktige i Uppsala väntas behandla på måndag begär (S) att få veta hur mycket kommunens utköp av kommunanställda kostat hittills i år.
–  Vi har ingen samlad bild av vilka summor kommunen lägger ner på sådana här avtal men enligt medieuppgifter sticker Uppsala ut med höga kostnader, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).
–  Hur vettigt är det att betala för att folk inte ska arbeta? Dessutom kan utköpen sända signalen att den som inte rättar in sig kan råka illa ut vilket kan bidra till en tystnadskultur.

Erik Pelling framhåller att avgångsvederlag kan vara vettigt exempelvis vid arbetsbrist. Men i många fall kan exempelvis rehabilitering, vidareutbildning eller omplacering vara bättre, anser han.
Trots att Hilde Klasson tillhör hans parti vill inte Erik Pelling agera i ärendet utan hänvisar till att det är en fråga för de inblandade parterna.
Däremot kommer Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell att ta upp Hilde Klassons ärende i fullmäktige.

Maria Gardfjell betonar att det kan vara rätt av chefer med hänsyn till den anställde att inte avslöja varför någon får sluta med avgångsvederlag.
–  Men fallet med Hilde Klasson är speciellt. Hon sitter i kommunstyrelsen och vi måste få veta om hon tvingats lämna sitt arbete och om det i så fall finns politiska skäl bakom.
–  Om det är så att höga chefer ljugit om skälen till hennes avgång inför en nämndledamot som begärt att få veta sanningen är det allvarligt, tycker Maria Gardfjell.
I sitt budgetförslag begär (MP) att utköpsavtal i framtiden ska tecknas av kommunstyrelsen. Syftet är att ”synliggöra och stävja bruket av avgångsvederlag”.
De två senaste åren har kommunen betalat 36 miljoner kronor i avgångsvederlag till sammanlagt 228 anställda.

Till stor del handlar det om övertaliga lärare som erbjudits att sluta mot ersättning i stället för att varslas om uppsägning.
Enligt kommunen har det varit billigare och smidigare att köpa ut lärarna än att följa regeln sist in – först ut, eftersom det kunnat medföra stora och kostsamma personalomflyttningar.

Uppsala kommun har på senare tid betalat upp till 1,7 miljoner kronor till enskilda tjänstemän för att de lämnat sina tjänster. Det har i flera fall rört personer som hamnat i konflikt med arbetsgivaren och som inte längre ansetts önskvärda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!