"Jag var inte önskvärd"

S-politikern Hilde Klasson lämnar sin tjänst i kommunen och får 1,6 miljoner kronor arbetsfritt över fem år. Själv menar hon att hon tvingats bort.

24 maj 2013 11:30

–  Jag tvingas bort på grund av mitt fackliga arbete, hävdar Hilde Klasson som anklagar en toppchef i kommunen för att bluffa offentligt om hennes ärende.

Hilde Klasson (S) sitter i kommunstyrelsen men är även anställd av kommunen för att utveckla Gottsunda. Om en vecka lämnar Hilde Klasson sin tjänst. Trots att hon inte kommer att arbeta under de närmaste fem åren ska kommunen betala henne totalt 1,6 miljoner kronor.
Hilde Klasson är 60 år och får avtalspension tills hon fyller 65. Att kommunen ingår ett sådant avtal med någon som bara är 60 år är närmast unikt.

Historien innehåller flera märkliga inslag och någon av de båda parterna ljuger.
–  Hilde Klasson har själv begärt att få sluta, säger Carola Helenius-Nilsson som är högste chef vid kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

Men enligt Hilde Klasson är det inte sant.
–  Jag har aldrig bett att få sluta. Jag vill arbeta kvar men har pressats att skriva på avtalet. Jag fick veta att det inte skulle bli så roligt för mig om jag valde att stanna, säger hon.

Under onsdagens sammanträde i socialnämnden för barn och unga, som Hilde Klasson arbetar under, begärde Eva Berglund (MP) att få veta sanningen kring utköpet.
Enligt Eva Berglund intygade då Carola Helenius-Nilsson inför politikerna att Hilde Klasson lämnar sin tjänst frivilligt.
Eva Berglund säger att hon följt ärendet och menar att den version Carola Helenius-Nilsson ger är osann.

Att Hilde Klasson själv skulle bett att få sluta motsägs av Anette Klippberg, ordförande i fackförbundet Vision.
–  Hilde Klasson kontaktade mig efter ett samtal hon haft med Carola Helenius-Nilsson. Hon var alldeles chockad och sa att Carola Helenius-Nilsson föreslagit henne avtalspension.

UNT har tagit del av mejl mellan olika inblandade.
Den 1 mars, tio dagar innan avtalet undertecknades, skrev Hilde Klasson till en kollega ”under tysthetslöfte” att hon erbjudits pension av Carola Helenius-Nilsson.
”Det finns inget val, jag ska bort. Jag vet inte skälen”, skrev Hilde Klasson till kollegan.

I ett annat mejl uppger Visions ordförande att hon blivit ombedd av kommunens förhandlingschef att fråga Hilde Klasson om hon kan tänka sig avtalspension.
I ett mejl till Hilde Klasson skriver förhandlingschefen att hon föreslår att Carola Helenius-Nilsson ska säga att Hilde Klasson ansökt om pension.
På detta svarar Hilde Klasson: Nej! Och i ett annat mejl: ”Jag förväntas ljuga om varför jag går. (…) Kan inte ställa upp på det.”

Hilde Klasson har varit skyddsombud och menar att hon manövrerats bort för att hon stridit hårt i fackliga frågor på sitt kontor. Arbetsmiljöverket har kommit med anmärkningar mot kontoret efter kritik som Hilde Klasson varit med och fört fram.
Men Carola Helenius-Nilsson säger till UNT att Hilde Klasson skött såväl sitt arbete som sitt fackliga uppdrag utan anmärkning.
En möjlighet är att arbetsgivaren har allvarlig kritik som man inte vill föra fram offentligt. Men Anette Klippberg vid Vision säger att hon som fackordförande i så fall skulle fått höra det och att inga sådana signaler kommit.

Eva Berglund (MP) ifrågasätter varför kommunen betalar ut 1,6 miljoner arbetsfritt till en person som uppges sköta sitt jobb.
–  Vi sitter och räknar på öret i vår nämnd medan Carola Helenius-Nilsson slösar bort miljonbelopp på det här avtalet.

UNT har frågat Carola Helenius-Nilsson om även andra medarbetare kan få pension från 60 år om de begär det, men hon har inte velat kommentera saken.
Frågan är varför Hilde Klasson undertecknade avtalet.
–  Jag var inte önskvärd av min chef och orkade ta strid kring detta utan valde att skriva på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!