Istäcke stoppade koldioxid

Den globala nedkylning och nedisning av Antarktis som startade för cirka
34 miljoner år sedan sammanföll med en kraftig nedgång av koldioxidhalten i atmosfären.

3 december 2011 07:09

Det framgår av en internationell studie, i vilken forskare från Uppsala universitet deltagit, som publiceras i veckans nummer av den ledande vetenskapstidskriften Science.

Enligt forskarna är resultaten ytterligare ett belägg för att koldioxidhalten i jordens atmosfär spelat och spelar en avgörande roll för globala klimatförändringar. Forskarteamet har med hjälp av bland annat mätningar av molekyler från fossil av marina alger rekonstruerat koldioxidhalten och klimatutvecklingen mellan Atlanten och Södra ishavet vid tiden när istäckena över Antarktis började växa. Enligt forskarnas beräkningar sjönk koldioxidhalten i jordens atmosfär med hela 40 procent under en period av tre miljoner år.

Forskaren Jorijntje Henderiks vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, har inom ramen för studien studerat cellstorleken hos en sorts marina alger som kallas för kokkolitorider.
– Koldioxid är grundläggande för marina alger som binder koldioxid genom fotosyntesen. Därför är det intressant att minskningen av koldioxid sammanfaller med en markant ökning av alger med små celler, som behöver mindre koldioxid för att växa och föröka sig än arter med stora celler, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross