Hovrätten prövar mangaporr

Är tecknade mangabilder av flickor i sexuella poser barnporr som är olaglig att inneha? Eller är domen från Uppsala tingsrätt en form av censur och inskränkning av yttrandefriheten? Nu prövas det uppmärksammade målet i hovrätten.

14 januari 2011 08:14

I dag fredag hålls rättegången i Svea hovrätt mot serieöversättaren från Uppland, expert på japanska mangaserier, som i somras fälldes av tingsrätten för barnpornografibrott.

Mannen hade i sin dator 51 tecknade bilder i japansk mangastil, föreställande nakna flickfigurer i sexuella eller pornografiska poser. Några teckningar illustrerar samlag eller andra sexuella handlingar.
Teckningarna har varit sekretessbelagda, men efter ett överklagande har kammarrätten beslutat att de får visas på plats i Uppsalas polishus, för att hindra att de sprids.

UNT har tagit del av bilderna på utredarens dator. Av de 51 teckningarna i åtalet visar de allra flesta nakna flickor, som av den kroppsliga utvecklingen att döma är unga eller mycket unga. Fyra–fem bilder visar samlag eller sexuella övergrepp.
I många fall poserar de tecknade figurerna med särade ben och mer eller mindre tydligt tecknade könsorgan. Bilderna har en klart sexuell karaktär och många skulle karaktärisera dem som pornografiska. Polisens utredare anser att det är rena övergreppsbilder.

Uppsala tingsrätt slog fast att teckningarna föreställde barn, var av pornografisk natur, laddats ned från internet och sparats på mannens dator. Därför omfattas de, enligt rätten, av förbudet mot att inneha barnporr. Tingsrätten bedömde brottet som ringa, på grund av ”bildernas karaktär” och eftersom de är förhållandevis få.
Mannen dömdes mot sitt nekande till böter och överklagade till hovrätten.

Domen väckte starka reaktioner, inte bara i manga- och serievärlden, utan också bland konstnärer och på tidningarnas kultur- och debattsidor. Kritikerna pekar på att bilderna inte föreställer några verkliga människor och bör omfattas av den konstnärliga friheten. Förbudet gränsar till censur och pekar mot en riskfylld inskränkning av yttrandefriheten, enligt kritikerna.

Rättegången är den första i högre instans som prövar om teckningar av barnporr eller övergrepp ska omfattas av förbud.
Kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman anser att lagen är entydig:
– Läser man lagen och förarbetena står det klart att tecknade bilder på barn som utsätts för övergrepp är barnpornografi. Även om det inte är fråga om kränkning av verkliga barn, så är det en kränkning av barn i allmänhet. Och även om man skulle kunna ha synpunkter på att det är fråga om teckningar så finns det egentligen inget berättigat intresse av att skildra barn på det här viset, säger han.

Serieöversättaren och hans försvarare, advokat Leif Silbersky, anser tvärtom att det inte finns något brottsligt i innehavet och anser att domen i förlängningen innebär ett allvarligt hot mot yttrandefriheten.
– Teckningarna beskriver inget brott mot någon människa. Att påstå att de är olagliga därför att de representerar något vi tycker är äckligt räcker inte för en fällande dom, säger serieöversättaren.
– Ingen behöver de här bilderna, men ingen behöver heller teckningar av Muhammed som rondellhund. Det viktiga är att sådana teckningar ska ha tillåtelse att finnas. En fällande dom innebär ett första väldigt allvarligt intrång i yttrandefriheten, säger han.
Enligt seriöversättaren är explicita sexuella motiv ingen ovanlighet i mangavärlden:
– En normal samlare har säkert tio gånger så mycket pornografi i serieform som jag har.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist