"Hbt-certifiera primärvården"

Vänsterpartiet vill att Uppsalas primärvård hbt-certifieras. Det innebär bland annat att personalen utbildas i frågor som rör homo-, bi- och transsexuella.

13 november 2011 07:57

Sedan tidigare är stora delar av Uppsalas folktandvård hbt-certifierad.
Vänsterpartiet i Uppsala är starkt engagerat i hbt-frågor och krävde nyligen att kommunen inrättar ett hbt-certifierat äldreboende.

V begär nu i en motion till landstingsfullmäktige att primärvården hbt-certifieras. Bakgrunden är att flera av Uppsalas folktandvårdsmottagningar hbt-certifierats med lyckat resultat, enligt Vänsterpartiet.
– Många anställda inom folktandvården var till en början skeptiska till certifieringen men märkte att det blev upptakten till diskussioner om diskriminering i allmänhet, säger landstingsrådet Sören Bergqvist (V).

Enligt V är ohälsan större bland hbt-personer än bland heterosexuella och det är därför naturligt med en hbt-certifiering av primärvården. Dessutom blir hbt-personer ofta dåligt bemötta inom sjukvården, uppger partiet i sin motion.

Sören Bergqvist tycker att hela sjukvården i Uppsala län bör hbt-certifieras på sikt.
Varför kräver ni inte att sjukvården certifieras för funktionshindrade, invandrare eller andra utsatta grupper?
– Det skulle också behövas. Skillnaden är att hbt är ett område där det går att bli certifierad genom RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande).

Miriam Eriksson, landstingsråd för Kristdemokraterna, är positiv till hbt-certifiering. Men hon tycker att primärvården själv bör ta initiativ om man vill införa en certifiering och att det inte borde tillkomma genom politiska beslut.
– Det är bättre om det kommer underifrån inom primärvården för då är alla med, säger Miriam Eriksson. Finns det indikationer på att den här gruppen är diskriminerad inom sjukvården kan certifiering vara en bra lösning.

Folktandvården Dragarbrunn är en av de mottagningar i Uppsala som hbt-certifierats. Som ett tecken på det har mottagningen en regnbågsflagga och ett diplom i väntrummet. Enligt klinikchefen Marie Telander-Geijer är erfarenheterna goda bland personalen.

– Under hbt-utbildningen har vi tagit död på många fördomar och skaffat oss ett annat förhållningssätt. Förr kunde vi ringa hem till någon patient och fråga om mamma eller pappa är hemma. I dag frågar vi om det finns någon vuxen hemma.

Frågan är då vad till exempel lagning av en trasig tand har med hbt-frågor att göra.
– Det handlar om att skaffa sig en ny inställning till frågor som rör diskriminering. Jag tycker det är jättebra om hbt-certifiering införs även inom primärvården, säger Marie Telander-Geijer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!