Frågor och svar om dvärgbandmask

17 februari 2011 18:03

Finns det mer än en sorts bandmask?
Ja. Dvärgbandmasken finns i två varianter: Hundens dvärgbandmask och rävens dvärgbandmask. Hundens förekommer sporadiskt i norra Sverige ungefär vart tionde år. Den kan smitta människan, men är relativt lätt behandlad. Den är vanligare i områden med mycket varg, och rådjur eller älg, som då utgör värd respektive mellanvärd för masken.

Rävens dvärgbandmask är den som nu påträffats i en räv från Uddevallatrakten. Tidigare har den aldrig påträffats i Sverige. Parasiten är svårbehandlad hos människa och i Europa dör ett antal människor varje år på grund av att de fått behandling för sent. Arten finns i större delen av Europa, men flest smittade rävar och hundar finns i alptrakterna. I Norden finns parasiten på ett fåtal ställen i Danmark samt på Svalbard.

Hur smittar rävens dvärgbandmask?
Parasiten lever som en bandmask i huvudvärden: räv, hund eller katt. Maskens mikroskopiska ägg följer med då värddjuret släpper sin avföring, och tas upp av en mellanvärd - en smågnagare - där en så kallad blåsmask utvecklas efter cirka två månader. Om den smittade gnagaren äts upp av en ny hund, katt eller räv fullbordas livscykeln och en ny vuxen bandmask utvecklas. Hundar kan bara smittas om de äter en gnagare, alltså mellanvärden. Det räcker inte att de nosar eller äter på andra hundars avföring. Du kan inte se på din hund eller katt om den har dvärgbandmask.

Hur smittas människor av dvärgbandmask?
Sannolikt finns två smittvarianter: Antingen får man in ägg genom munnen, eller så andas man in ägg. Äggen kan komma genom bär eller svamp där avföring från ett smittat djur har hamnat. Människan kan sannolikt också få i sig ägg efter att ha klappat ett smittat djur, genom att spår av avföring fastnat i pälsen, förs vidare till handen och in i munnen när människan äter.

Om en människa får i sig ägg kan det utvecklas blåsmaskar i levern eller i andra organ. Rävens dvärgbandmask ger många blåsor. Blåsmaskarna växer långsamt och då de blivit så stora att det stör den normala organfunktionen får människan sjukdomssymptom. Det tar vanligen fem till tio år. Om man upptäcker blåsmasksjuka hos människan i tid är symptomen behandlingsbara, men det kan kräva kirurgiskt ingrepp och flera års läkemedelsbehandling för att blåsorna inte ska växa till igen.

Varje år nysmittas en person per en miljon invånare i Europa, men i de hårt smittade alptrakterna är siffran tio gånger högre.

Hur avmaskar man sitt sällskapsdjur för att skydda människor?
Strategisk avmaskning var 28 dag gör att parasiten dör innan den blivit vuxen och börjat bilda ägg. Sådan avmaskning tillämpas i alptrakterna. De vanligaste avmaskningsmedlen som används mot spolmask och bandmask i Sverige avdödar inte dvärgbandmasken. Endast preparat som innehåller prazikvantel eller epsiprantel dödar parasiten.

Hur ska man hantera bär och svamp?
Drabbas Sverige av rävens dvärgbandmask måste vi vänja oss vid att noga skölja och helst värmebehandla bär och svamp från de smittade områdena. Äggen överlever djupfrysning av bär och svamp, men dödas av frystorkning. Äggen kan inte spridas med kokade bär i form av sylt eller kräm, eller med förvälld eller stekt svamp.

Om parasiten sprids till urbana rävar som anpassat sig till stadslivet kommer detsamma att gälla de bär och grönsaker vi odlar i våra trädgårdar i smittade samhällen. I Danmark har dvärgbandmask hittills nästan uteslutanden hittats hos urbana rävar i Köpenhamns norra förorter.

Källa: Jordbruksverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!