FP och S vill förändra kommunen

Folkpartiet och socialdemokraterna vill ha en översyn av kommunens organisation. Inom skolan är dagens system förvirrande.

27 mars 2013 07:09

Folkpartiet och socialdemokraterna vill ha en översyn av kommunens organisation. Inom skolan fungerar dagens system både otydligt och förvirrande.
Förslaget har stöd i en nyligen gjort utvärdering av styrning och ledning av grundskolan. Den visar att rollfördelning och ansvar mellan nämnder och uppdragskontor är otydlig och förvirrande. Hela 88 procent av kommunens rektorer uppfattar rollfördelningen som otydlig. Inom tjänstemannaorganisationen finns ett utbrett missnöje.

Nu vill Socialdemokraterna ha en blocköverskridande genomlysning av hur dagens organisation fungerar.
– Det är tio år sedan vi införde den beställar-utförarmodell vi har i dag och det är dags att se över den. De synpunkter vi hör kommer främst från skolområdet och handlar om att det svårt att veta vem som bestämmer och är ansvarig, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

Folkpartiets kommunalråd Mohamad Hassan tog upp problematiken i en debattartikel i slutet av februari. Han välkomnar initiativet från (S).
– Jag har jobbat i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i tio år och trott att den modell vi har i dag skulle bli bättre. Men det har bara blivit värre. Vi har ändlösa diskussioner om vem som ska besluta om vad i olika ärenden. Tio år har gått åt till interna förhandlingar. Hade vi lagt ned de resurserna på skolan så hade vi haft mycket bättre resultat än vi har i dag, säger han.
Han tar skolans lokalfrågor som ett exempel. Där är fortfarande otydligheten stor om vem som har ansvaret för kommunens skollokaler, för skolflyttar och nedläggningar.
– Det gäller speciellt när man tittar på de beslut som är långsiktiga.
Också Alliansens lektorssatsning har fått känna av bristerna. Enligt Mohamad Hassan finns disputerade lärare som skulle kunna uppgraderas till lektorer, men det stupar bland annat på oenighet om vem som ska stå för deras lön.

Förlorarna på dagens system anser han främst är eleverna, men också rektorer, lärare och föräldrar.
Hur Allianskollegerna ställer sig vet han inte.
– Jag har talat om vad vi tycker. Jag tror de processar förslaget inom sina partier, säger Mohamad Hassan.
Hur ska då en ny modell se ut?
(S) har inget svar. Partiet vill utreda det förutsättningslöst.
Mohamad Hassan vill se en gemensam nämnd med en slimmad organisation.
– Många gillar inte det jag säger. Men vi måste göra något nu. Jag ser framför mig att vi har en analys och ett förlag till ny organisation klar till efter valet 2014, säger han.
Det vill socialdemokraterna också.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström