Facket slår larm om akuten

Den fortsatta platsbristen på Akademiska sjukhuset drabbar både patienter och personal.

13 november 2013 10:01

Nu hotar fackförbundet Kommunal med att gå till Arbetsmiljöverket om inte sjukhusledningen gör något åt överbeläggningarna på akuten.

I väntrummet till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset sitter Marwa Almosawi med kryckorna lutade mot stolen. Hon har väntat i flera timmar.
– Jag var här i går också, från åtta på morgonen till kvällen. Det var en blodpropp i benet och dessutom fick jag veta att jag var gravid. Jag blev hemskickad men kom tillbaka på natten eftersom jag inte kunde andas. Då fick jag blodförtunnande medicin och skickades hem igen, säger hon.

Flera andra patienter har liknande historier. Enligt läkaren Lars Lind är det en ganska typisk eftermiddag på akuten. Han pekar mot bårarna med mestadels äldre patienter som står inklämda längs korridorens väggar.
– Så här blir det när patienter som ska läggas in får vänta tio, tolv timmar på att få komma till en vårdavdelning, säger han.

Överbeläggningarna är ett hot mot patientsäkerheten, enligt Lars Lind.
– Varje vecka sker det allvarliga incidenser på grund av att patienter inte ligger på rätt vårdavdelning.

När patienterna blir kvar länge tvingas akuten fungera som en vanlig vårdavdelning, vilket det inte finns resurser för, säger undersköterskan Alexandra Eriksson.
– Vi har inte rätt mediciner och ingen mat. När patienter som redan fått kaffe och smörgås två gånger blir hungriga en tredje gång kan vi bara säga: "Varsågod, här är kaffe och smörgås".

Det senaste läget med akut platsbrist var förra tisdagen. Då tvingades akutmottagningen låna in sängar för att få plats med alla patienter. Efter det krävde Stefan Andersson, huvudskyddsombud för Kommunal på Akademiska sjukhuset, att sjukhusledningen skriver en handlingsplan för att komma till rätta med problemen på akutmottagningen.
– Arbetsmiljön har försämrats kontinuerligt de senaste två åren. Personalen känner sig otillräcklig när patienterna inte kan tas om hand på rätt sätt. Men överbeläggningen påverkar också den fysiska arbetsmiljön, exempelvis när sjukhussängar blockerar brandutrymningsvägar, säger Stefan Andersson.
– Nu ger vi arbetsgivaren en chans att vidta konkreta åtgärder med datum för genomförande. Om inte det sker måste vi gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Överbeläggning och långa väntetider på akuten orsakas av den platsbrist som råder på sjukhuset som helhet. Bristen på vårdplatser beror i sin tur främst på att sjuksköterskorna är för få. Eva Telne, chef för diagnostik- akut- anestesi- och teknikdivisionen, håller med om att platsbristen är ett stort problem även om hon inte delar uppfattningen att patientsäkerheten äventyras. Nu lyckas sjukhuset med rekryteringen av sjuksköterskor igen, men det tar några månader innan de nya är inskolade.
– I mars–april tror vi att det ska se betydligt ljusare ut, säger Eva Telne.

I väntan på nya sjuksköterskor är arbetsmiljön ett prioriterat område, tillsammans med patientsäkerheten, enligt Eva Telne.
– Vi har redan delar av den handlingsplan som huvudskyddsombudet efterfrågar och kommer att göra färdigt den i god tid före jul.

Det råder brist på sjuksköterskor i hela landet. Enligt personal UNT talat med är försämringar av arbetstiden ett skäl till att så många slutat just på Akademiska. För att minska den tid mitt på dagen då morgon- och kvällsskiftet arbetar samtidigt infördes i början av året kortare men fler arbetspass. Det var inte populärt och ledningen backade delvis, men då hade många sjuksköterskor redan gått till andra arbetsgivare.

Sjukhusledningen undersöker nu orsakerna till sjuksköterskornas flykt.
– Det kan inte uteslutas att arbetstiderna har spelat in men det finns sannolikt många fler orsaker, säger Eva Telne.

Sex månader i kris

UNT har det senaste halvåret regelbundet rapporterat om följderna av platsbristen på Akademiska sjukhuset.

12 juni: Personalbristen på Akademiska sjukhuset är värre i sommar än tidigare år. Cirka 100 sjuksköterskor fattas. Totalt stängs 50 fler vårdplatser ner jämfört med i fjol.

28 juni: Brist på sjuksköterskor gör att 19 platser för äldrevård stängs på Akademiska. Patienter tvingas till Enköping och personal upplever att vårdtagare skrivs ut för tidigt.

23 juli: Enligt Vårdförbundet är det den värsta sommaren någonsin på Akademiska.

26 juli: Sjuksköterskor och undersköterskor berättar om överbeläggningar, patienter som skrivs ut för tidigt, äventyrad patientsäkerhet och känslan av att aldrig räcka till.

16 augusti: Hittills under året har över 200 sjuksköterskor och barnmorskor lämnat Akademiska. Enligt Vårdförbundet är det fler än tidigare år.

20 september: Vårdköerna, bristen på sjuksköterskor och Akademiska sjukhuset dåliga ekonomi väntas bli de tre hetaste frågorna i landstingsvalet nästa år.

11 oktober: Akademiska sjukhuset drabbas åter av akut platsbrist med en överbeläggning på cirka 30 platser. Det går inte heller att flytta patienter till sjukhusen i grannlänen eftersom det råder brist på vårdplatser även där.

29 oktober: Arbetsmiljöverket hotar Akademiska sjukhuset med vite på 100 000 kronor för brister i arbetsmiljön vid tre vårdavdelningar. Vid en inspektion konstaterades personalbrist och hög arbetsbelastning.

6 november: Chefsläkare Bengt Sandén säger att Akademiska sjukhuset satsar på hyrsjuksköterskor för att lösa den akuta krisen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gusten Holm