Dödsdrog föreslås bli narkotikaklassad

Efter rapporter om flera dödsfall begär Läkemedelsverket i Uppsala att regeringen narkotikaklassar substansen o-desmetyltramadol, som ingår i produkten Krypton.

3 februari 2011 14:16

Krypton har kunnat säljas lagligt över bland annat internet, men med en narkotikaklassning av o-desmetyltramadol skulle detta inte längre vara möjligt. En narkotikaklassad produkt får inte tillverkas, säljas eller föras in i landet utan tillstånd av Läkemedelsverket.
I december förra året rapporterade Rättsmedicinalverket att nio personer avlidit under 2010 till följd av att de använt Krypton. I produkten har ”naturämnet” kratom spetsats med o-desmetyltramadol.


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!