Christian Carlsson, KDU

KRISTDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUNDET

 

18 april 2010 12:06

 Vad har ditt parti gjort för att förbättra ungas situation under den senaste mandatperioden?
- Det är billigare, och därmed mer attraktivt att anställa en ung person i dag, än för fyra år sedan. Vi har halverat arbetsgivaravgiften för den som anställer en person under 26 år, och det systemet vill vi behålla.

Vilken är valets viktigaste fråga?
- Fler poliser och hårdare straff för våld- och sexualbrott.

Vad vill ni göra för att förbättra ungas situation i Uppsala?
- Öka tryggheten, speciellt med tanke på vad som skett i Gottsunda under året. Antalet poliser måste öka, och vi vill också se över utomhusbelysningen.

Vad har ni för plan för att minska ungdomsarbetslösheten?
- Det ska vara lönsamt för arbetsgivarna att anställa unga, bland annat genom att behålla de halverade arbetsgivaravgifterna för den som anställer en person under 26 år. Vi vill också förändra lagen om anställningsskydd, las, och göra den mer flexibel, till exempel genom fler undantag i turordningsreglerna.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!