"Carema försöker lägga locket på"

Anställda vid ett äldreboende i Almunge som drivs av Carema måste genast informera chefen om de kontaktas av journalister, vilket skapar oro bland personalen.

11 mars 2012 16:55

– Det har skapat stor oro bland personalen. Kommunen borde genom avtal förbättra yttrandefriheten för anställda i privata vårdföretag, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

I måndags framkom i UNT att personalstyrkan ska dras ner vid det Caremadrivna äldreboendet Lillsjögården i Almunge. Samma dag skrev chefen för Lillsjögården i ett brev till personalen att närmaste chef omgående ska informeras om någon anställd kontaktas av media.

I brevet anges att det är chefen som ansvarar för kontakten med media.

– Utskicket har lett till rädsla bland de anställda. Man upplever att Carema försöker lägga locket på, säger Marlene Burwick (S), kommunalråd i Uppsala.

Enligt Caremachefen Marie-Louise Rönnbäck som skrivit brevet tillkom det på personalens önskan.

– De bad om hållpunkter som stöd om de skulle bli kontaktade av media.

I utskicket till personalen står även att meddelarskydd gäller inom Carema.

– Genom formuleringarna i brevet vill Carema ge sken av att man tillämpar samma meddelarskydd som gäller för offentliganställda, vilket innebär bland annat rätten till anonymitet. Men om den som kontaktas av media måste informera sin chef så bryts möjligheten att vara anonym, påpekar Carl Gustaf Spangenberg, lektor i juridik vid Uppsala universitet.

Rent juridiskt är det inget som hindrar Carema att ha sådana här regler.

– I ett privat företag kan de anställdas lojalitetsplikt medföra att den som offentligt kritiserar företaget kan drabbas av uppsägning eller andra påföljder, uppger Carl Gustaf Spangenberg.

Anställda i äldreboenden och andra verksamheter som drivs av kommunen har betydligt större yttrandefrihet än privatanställda. Exempelvis kan en kommunal chef som efterforskar vem som talat med media straffas medan det är fullt tillåtet att spåra källor för chefer vid ett privat äldreboende.

– Vi vill att lagen ändras så att samma yttrandefrihet som finns i offentlig verksamhet ska gälla även inom privat verksamhet som drivs med skattemedel, säger Marlene Burwick (S).

Kommunen kan i avtal med exempelvis ett privat äldreboende skriva in bestämmelser om vidgad yttrandefrihet för personalen.

– Vi har arbetat för det men mött motstånd. Det vore jätteviktigt med sådana avtal, att personalen vågar slå larm är ett sätt att värna kvaliteten, anser Marlene Burwick.

Enligt äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) ser kommunen över frågan om ökad yttrandefrihet för anställda inom exempelvis privat äldreomsorg.

– Redan i dag finns ett starkt skydd för anställda som vill lyfta fram missförhållanden, även inom den privata sektorn. Men rättsläget är inte helt klarlagt och behöver tydliggöras för dem som jobbar i privat verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters