Böter för oregistrerad hund

1 500 kronor i vite blir straffet för en man som inte registrerat sin hund i hundregistret. Det beslutar förvaltningsrätten i Uppsala.

28 juli 2013 17:09

Alla hundar som bor i Sverige måste märkas med ett id-nummer och registreras vid Jordbruksverkets hundregister.

Den aktuella mannen, som är i 50-årsåldern, hade skriftligen uppmanats att låta inregistrera sin hund, men inte gjort det.

Efter beslut av polisen delgavs han sedan ett viteshot på 1 500 kronor om han inte följde uppmaningen. Förvaltningsrätten fastställer nu att han ska betala straffavgiften.

En hundägare är skyldig att registrera sin hund innan den blir fyra månader. Den som köper en hund som är äldre än tre månader ska registrera den inom fyra veckor. I Uppsala län finns 26 000 registrerade hundar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters