Bibliotek hotas av nedläggning

Biblioteket i Järlåsa är en uppskattad kultur­verksamhet på Uppsala kommuns landsbygd som hotas av nedläggning sedan huvudbiblioteket föreslagit att det årliga anslaget dras in och biblioteket ersätts med bokbuss.

21 april 2010 22:50

Biblioteket bemannas av ideellt arbetande Järlåsabor, men utan pengar till inköp av nya böcker kommer biblioteket att tvingas stänga.
På onsdagseftermiddagen kom fyra av kulturnämndens politiker till Järl­åsa för en medborgardialog om bibliotekets framtid och om andra önskemål från Järlåsaborna när det gäller kulturutbud. Bengt Neiss (KD), Eva Jönsson (C), Bo-Östen Svensson (S) och Ulla-Stina Claesson (V), fick veta att biblioteket är vad det tiotal Järlåsabor som kunnat komma till mötet främst vill ha kvar.
Den kommunala biblioteksfilial som tidigare fanns i Järlåsa lades ned 1993 och i samband med det startades Bibliotekets vänner, den lokala kulturföreningen som då tog över driften med hjälp av ideella krafter.

Biblioteket är inrymt i ett rum i Järlåsaskolan. Där finns barn- och ungdomsböcker som köps in av skolan, och fack- och vuxen­litteratur som föreningen Bibliotekets vänner köper in. Skolan har tillgång till biblioteket under dagtid, och på onsdagskvällar hålls biblioteket öppet under två timmar för allmänheten. Såväl elever som vuxna kan låna böcker ur båda bokbestånden.
Sedan 1994 har Bibliotekets vänner fått ett årligt anslag från Uppsala kommun att använda till inköp av böcker och plast för att kunna plasta in dem. Biblioteket har också haft ett samarbete med Musik i Uppland som gjort att man kunnat delta i Konsertkarusellen och därmed erbjudit högklassiga konserter till Järl­åsaborna. De senaste åren har också författaraftnar kunnat anordnas sommartid.
År 2009 fick Bibliotekets vänner 12 000 kronor i bokanslag och ytterligare 5 000 kronor för att anordna en författarafton.
I år har politikerna i kulturnämnden och dess utskott haft att ta ställning till ett förslag att inte ge något bokanslag alls till Biblio­tekets vänner och till två andra utlåningsstationer, vilket är nämndens och tjänstemännens beteckning på bibliotek som drivs av frivilliga krafter. I stället ska bokbussen besöka Järlåsa åtta gånger per år.

Reaktionerna i Järlåsa på förslaget har varit starka:
- Biblioteket är inte bara ett ställe där man lånar böcker, det är också en plats för social gemenskap, sade en av deltagarna.
- Bokbussen kostar väl också pengar, har någon räknat på den kostnaden i relation till vad man får ut för de 12 000 kronor som Bibliotekets vänner får? sade en annan.
På fråga från politikerna vad Järlåsaborna önskar sig i fråga om kulturutbud, blev svaret från flera av deltagarna:
- Vi vill ha kvar biblioteket som fungerar bra och är väldigt uppskattat.
Kulturkontoret förhandlar med produktionsenheten, huvudbiblioteket, om framtiden för utlåningsstationerna. Beslut i kulturnämnden kommer först i maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille