Ärnafrågan lämnas till regeringen

Alliansen lämnar över till regeringen att avgöra frågan om civilt flyg vid Ärna. Oppositionen säger nej.

16 november 2012 11:28

Kommunstyrelsens ska inom kort ta ställning till det svar som utarbetats för regeringen snabbremiss om civilflyg på Ärna som UNT nyligen berättat om. Alliansen hänvisar till de utlåtanden som gjorts tidigare i processen och som innebär ett ja till civilflyg om ett antal miljökrav kan uppfyllas.
– Flygplatsen har bedömts som ett riksintresse och då är det regeringens sak att avgöra hur verksamheten där ska värderas i ett större sammanhang med andra flygplatser i regionen, säger finanskommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).
Oavsett vilket beslut regeringen kommer fram till poängterar alliansen att det är viktigt att värna grundvattenskyddet.

Oppositionen anser i sitt svar att regeringen ska besluta som mark Mark- och miljödomstolen föreslår. Det innebär ett nej till civilflyget.
– Vi vill dessutom förtydliga att Uppsala kommun inte kommer att gå in med pengar i projektet så att inte regeringen går och tror det, säger Maria Gardfjell, kommunalråd för (MP).
Hon tycker det är märkligt att det ska ta så lång tid för regeringen att komma till ett beslut, och dessutom göra en ny remissrunda.
– De borde kunna titta på det underlag som finns och gå direkt på Mark- och miljödomstolens bedömning och säga nej, säger hon.
Även Sverigedemokraterna är emot civilt flyg på Ärna. Främst av miljöskäl.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström